Socialinis pedagogas – tai vaiko užtarėjas visose kritinėse situacijose, tarpininkas tarp vaiko, šeimos ir kitų specialistų, siekiant spręsti iškilusias problemas.

Kas gali kreiptis į socialinę pedagogę?


Visi gimnazijos mokiniai,jų tėvai (rūpintojai) ir mokytojai.

Koks socialinio pedagogo darbo tikslas?


Rūpintis socialine mokinių gerove – teikti socialinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams, užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą, šalinti priežastis, kurios trukdo ugdymo(si) procesui, sudaryti prielaidas pozityviai socializacijai bei pilietinei brandai. Socialinio pedagogo veiklos sritis yra labai plati, bet siekianti vieno tikslo – padėti vaikui geriau adaptuotis šiandienos gyvenime, saugiai jaustis, tapti pilnaverte asmenybe.

KADA mokiniai ir jų tėvai gali kreiptis į socialinę pedagogę?


- Mokykloje mokinys susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
- Jei mokinys turi emocinių, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų,
- Jei mokinys turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
- Jei mokinys patyrė patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą gimnazijoje;
- Jei mokinys jaučiasi vienišas, atstumtas ir nesuprastas, nori išsikalbėti;
- Nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti ar tiesiog pabūti kartu;
- Turi idėjų ir sumanymų, kuriuos nori įgyvendinti gimnazijoje organizuojant įvairias akcijas, renginius prevencine tematika;
- Reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalba vaikui;
- Siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais.

KUO ?


Mokyklos socialinio pedagogo veikla grindžiama vaiko ir mokinio interesų, orumo, individualizavimo, visapusiškumo, prieinamumo, vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus, bendradarbiavimo, konfidencialumo principais.

KUR?
215 kab.
KADA?
I – V 8:00 – 15:00


Informacija atnaujinta:
2022.02.21