Pamokų laikas
1. 800 - 845 2. 855 - 940 3. 950 - 1035 4. 1045 - 1130 5. 1200 - 1245 6. 1255 - 1340 7. 1350 - 1435 8. 1445 - 1530 9. 1540 - 1625
Iki antro pusmečio pabaigos liko 73 dienos
Gimnazijos daina
Šiaulių universitetinės gimnazijos himnas
Muzika - A. Vidmanto
Žodžiai - J. Giniotienės
ŠUG klipas
ŠUG klipas 2020
ŠUG faktorius
ŠUG faktorius

Socialinė pagalba

Nustatomos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys:
 • Mokinių nemokamas maitinimas:
  • pietūs;
  • pusryčiai;
  • maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
 • Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis, prasidedant naujiems mokslo metams.

Kokią socialinę paramą gali gauti mokiniai, priklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų?

Priklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų, mokiniai turi teisę į:
 • Nemokamus pietus ir į aprūpinimą mokinio reikmenimis, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau vadinama – VRP) dydžio (153 €);
 • Nemokamus pietus ir pusryčius bei aprūpinimą mokinio reikmenimis, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1 VRP dydis (102 €) ir mokinys auga socialinės rizikos šeimoje.
Atsižvelgiant į šeimų gyvenimo sąlygas, mokiniams gali būti suteikta socialinė parama ir kitais atvejais:
 • Gali būti skiriami nemokami pietūs, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (204 €);
 • Gali būti skiriami nemokami pietūs, pusryčiai ir aprūpinimas mokinio reikmenimis, jei pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio (153 €).
Mokiniams, kuriems buvo teikiamas nemokamas maitinimas paskutinį mokslo metų mėnesį, gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklos organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

Nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jei tėvai (įtėviai) yra atleisti nuo mokesčio už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

Šeimos pajamų socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiavimas

Šeimos pajamos per mėnesį apskaičiuojamos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 5-ame straipsnyje nustatyta tvarka. Skaityti plačiau.

Mokinio reikmenų rinkinių sudarymas ir jų kainos nustatymas

Mokinio reikmenų rinkinio kaina (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) negali viršyti 120 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio (45,6 €) sumos vienam mokiniui per kalendorinius metus.

Mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į mokinių skaičių šeimoje ir jų jau turimus mokinio reikmenis.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti:
 • Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti;
 • Pažymos apie šeimos narių pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio);
 • Priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos, reikalingos socialinei paramai mokiniams gauti.
Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą, pareiškėjas pateikia mokyklos ar gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

Jei socialinės rizikos šeimoje augančio mokinio tėvai (įtėviai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai raštu informuoja mokinio gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją ir pateikia turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti. Tokiu atveju šios paramos prašo mokykla.

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams?

Vienas iš mokinio tėvų (įtėvių) (toliau vadinama – pareiškėjas) dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvena, administraciją.

Prašymą-paraišką dėl mokinio nemokamo maitinimo pareiškėjas gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja dienines vasaros poilsio stovyklas, administracijai savivaldybės tarybos nustatyta kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarka.

Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti yra mokyklos raštinėje (117 kabinete).

Dėl paramos galima kreiptis nuo rugpjūčio 1 dienos.

Informacija atnaujinta:
2015.01.19