Psichologas

Gimnazijos psichologė – Lina Ramonienė
Psichologinė pagalba teikiama 218 kab.

Pagrindinis psichologo veiklos tikslas– prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams, mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Mokyklos psichologo veikla:
1) konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais;
2) įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
3) psichologinis švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
4) psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (tyrimais), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas.
5) dalyvauja VGK darbo grupės veikloje.

Dėl individualių susitikimų laiko galite kreiptis ir el.paštu lina.ramoniene@sugimnazija.lt bei TAMO žinute.
Darbo laikas:
Savaitės dienos Konsultacijų laikas Nekontaktinės valandos
Pirmadienis: 10.30-17.30 - 7.30-10.30
Antradienis: 10.30-17.00 - 7.30-10.30
Trečiadienis: 9.00-11.00 - 7.30-9.00
Ketvirtadienis: 10.30-17.00 - 7.30-10.30
Penktadienis: 12.00-12.30 - 7.30-12.00
Pietų pertrauka(pirmadienis-ketvirtadienis) 11.30-12.00

Informacija atnaujinta:
2022.02.21