Pamokų laikas
1. 800 - 845 2. 855 - 940 3. 950 - 1035 4. 1055 - 1140 5. 1200 - 1245 6. 1255 - 1340 7. 1350 - 1435 8. 1445 - 1530 9. 1540 - 1625
Iki pirmo pusmečio pabaigos liko 93 dienos
Studijuok Šiaulių universitete
Gimnazijos daina
Šiaulių universiteto gimnazijos himnas
Muzika - A. Vidmanto
Žodžiai - J. Giniotienės
ŠUG klipas
ŠUG klipas 2016

Projektai

Aplinkosauginis projektas „Atgal į gamtą“

Šiaulių universiteto gimnazijai gavus dalinį Šiaulių miesto savivaldybės aplinkosauginio švietimo projekto finansavimą, paskutinę spalio savaitę vykdytos prasmingos, mokinių entuziazmą, savivoką, atsakomybę ir žingeidumą skatinančios užduotys. Taip startavo gimnazijoje inicijuota veikla „Diena kiTAIP“.

Projekto skaidrės

Projektas ERASMUS + KA 1 „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ (2017-2018 m.m.)Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai pagal „Erasmus+” KA1 Programą. Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos pateikimą ir naudojimą.

Mobilumų veiklų tvarkaraštis
PENKTASIS Erasmus + projekto „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ MOBILUMAS - Profesinio tobulėjimo kursai MALTOJE "Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and outdoor activities in education"

Šiaulių universiteto gimnazijos muzikos mokytojai Kęstutis Stoškus ir Rasa Stoškuvienė, 2018 m. balandžio 22-29 d. dalyvavo tarptautiniuose pedagogų tobulinimosi kursuose Maltoje - "Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and outdoor activities in education".
Pagrindinis kursų tikslas – aktyvus ir inovatyvus kūrybiškumo puoselėjimas įvairiuose ugdymo procesuose, skatinant ir aktyviai praktikuojant kūrybingumą, kaip vieną iš efektyviausių ugdymo metodų. Kursus organizavo Nyderlandų kompanija Quarter Mediation, o dalyviai buvo net iš 8 šalių: Estijos, Norvegijos, Italijos, Kroatijos, Rumunijos, Slovėnijos, Olandijos ir Lietuvos (ją atstovavo mūsų gimnazijos mokytojai Rasa ir Kęstutis Stoškai).
Kursų programa iš ties buvo labai įvairiapusė, profesionaliai derinant teorines paskaitas su aktyviomis praktinėmis veiklomis, išvykomis ir vizitais po Maltos mokyklas, stebint ten organizuojamas veiklas ir susipažįstant su Maltos ugdymo sistema. Organizuotos trys išvykos į Maltos ugdymo įstaigas: Šv. Nikolo koledžas Rabat mieste, Nacionalinė Maltos sporto mokykla ir Šv. Ignaco koledžas Handage.
Kursų programoje dominavo paskaitos ir praktinės veiklos apie kūrybiškumo, kaip vieno iš šiandienai būtiniausio ir efektyviausio metodo, naudojimą ir pritaikomumą įvairiuose mokomuosiuose dalykuose (muzikoje, istorijoje, dailėje, geografijoje, kūno kultūroje, matematikoje ir t.t.) bei mokyklos bendruomeninėje veikloje. Kursų dalyviai ne tik išklausė daug įdomių paskaitų (kaip “Stop Motion and Movie Maker”, "Story guessing", “Interpretative dance”, “ICT in education”, “Mind-mapping”, “Treasure hunting” ir t.t), bet ir turėjo aibę atraktyvių ir prasmingų praktinių – išeinamųjų veiklų (teko kurti minčių žemėlapius, kurti interpretacinius šokius, išbandė teatro sporto užsiėmimus, kūrė animacinius filmukus, varžėsi pažintiniuose-istoriniuose užsiėmimuose, kurie vyko Maltos sostinėje Valetoje bei senajame mieste Mdinoje bei daugybę prasmingų ir komunikuoti verčiančių veiklų grupėse (skatinant bendravimą anglų kalba).
Rasa ir Kęstutis džiaugiasi šia neeiline patirtimi su kolegomis iš kitų šalių, galimybe pagilinti ir praplėsti savo žinias bei galimybe pasidalinti savo sukaupta pedagogine kūrybiškumo ugdymo patirtimi.

Galerija

KETVIRTASIS Erasmus + projekto „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ MOBILUMAS - kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kūrybiškumo ugdymas pagal Edvardą de Bono“ Liublijanoje (Slovėnija)

Šiaulių universiteto gimnazijos neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja, kuratorė Inga Daukšienė ir ispanų kalbos, kuratorė mokytoja Dovilė Arlikevičiūtė kovo 18-24 dienomis dalyvavo Erasmus KA 1+ kvalifikacijos tobulinimo kursuose Liublianoje, Slovėnijoje. Mokymų tema itin aktuali – „Kūrybiškumo ugdymas pagal Edvardą de Bono“. Kaip išmokyti jaunimą kūrybiškai mąstyti? Kodėl verta nebijoti ieškoti nepopuliarių sprendimų? Kokios priemonės yra efektyvios kūrybiškumo ugdymui? Kaip lavinti visapusišką mąstymą atsisakant standartinio požiūrio į situaciją, problemą, užduotį? Plačiau Etaplius.
Kūrybiško mąstymo ugdymas pagal Edvardą de Bono“ respublikinėje konferencijoje „Z kartos karjera ateities darbo rinkoje“.

Galerija

TREČIASIS Erasmus + projekto „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ MOBILUMAS „Didžioji kelionė po Europą: kūrybiškumas, inovacijos, aktyvusis pilietiškumas ir tarpkultūrinis dialogas“

Spalio 16-22 d. kartu su dar 13 pedagogų iš Prancūzijos, Belgijos, Portugalijos skyriaus vedėja L. Zeringienė mokėsi ir ieškojo partnerių tolimesniems projektams kvalifikacijos kėlimo kursuose Romoje.

Gerosios patirties sklaida po Erasmus + KA 1
Galerija

ANTRASIS Erasmus + projekto „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ MOBILUMAS - kvalifikacijos tobulinimo kursai „Mokymas – tai komunikacija, inovacijos ir mokymosi procesas per patyrimą (praktines užduotis), kurios vyksta lauke“.

Soverato filmasStructured training
PIRMASIS Erasmus + projekto „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ MOBILUMAS - kvalifikacijos tobulinimo kursai „Technologijos ir žiniasklaida švietime“

Filmas

Erasmus + KA 1 projektas „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ jau startuoja

Projekto koordinatorei L. Zeringienei grįžus iš Vilniuje SMPF organizuoto įvadinio seminaro Erasmus+ projektų KA 1 dotacijų gavėjams, ŠU gimnazijos projekto komanda susirinko susipažinti su reikalinga informacija. Buvo pasidalinta įžvalgomis ir nuomonėmis, suplanuotos projekto veiklos prieš, per ir po mobilumų. Nuo liepos 1 d. per metus trunkantį tarptautinį projektą dešimt įvairių dalykų ŠU pedagogų kvalifikaciją kels ir mokysis inovatyvių mokymo metodų Kroatijoje, Italijoje, Maltoje ir Slovėnijoje.Nuo 2017 m. liepos mėn. ŠU gimnazija, gavusi finansavimą, pradeda vykdyti tarptautinį Erasmus + KA1 projektą „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“.
Jis kilo iš aiškių mokyklos poreikių - pedagogai nori dirbti geriau, įdomiau ir priimtiniau su jaunąja karta, atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio individualius poreikius, integruojant mokomuosius dalykus, praplečiant mokomąsias erdves netradicinėje aplinkoje. Mokyklos pedagogai turi siekiamybę kokybiškai mokytis visą gyvenimą, tobulinti savo bendruosius įgūdžius, atnaujinti mokymo metodus ir išmokti naujų, inovatyvių metodų, tikslingai naudoti IKT mokymui(si) gerinti. Projekto veikla tikslingai ir integraliai suplanuota prieš, per, po kursų (paruoštas veiklų kalendorius). Ji nukreipta į mokymą(si), paremtą holistiniu, sinergetiniu mokymusi, ugdymu(si) veikiant, eksperimentuojant, patiriant. Šios veiklos kitas uždavinys - stiprinti bendravimą, bendradarbiavimą tarp mokinių, mokytojų, bendruomenės, įtraukti kuo įvairesnes neformaliąsias vietos ir regiono institucijas, kurti ir vystyti ryšius su Europos pedagogais ir mokiniais.
Turime tikslą sukurti ilgalaikę integraciniais ryšiais paremtą programą, todėl europiniuose kursuose išmokti metodai, įgytos kompetencijos bus tikslingai panaudotos mokymo kokybės tobulinimui.

eTwinning projektas „Cross-cultural Chin Wag“Tarptautinis projektas ,,Cross-cultural Chin Wag" - tarp Šiaulių universiteto gimnazijos ir Kroatijos mokyklos vykdoma partnerystė nuo 2016 m. rugsėjo mėn.
Šio dvišalio projekto tikslas - naudojant naujausias technologijas supažindinti Lietuvos ir Kroatijos moksleivius su kitos šalies kultūra, tradicijomis, stiprinti europinę dimensiją, kelti mokymosi motyvaciją.
Pagrindiniai ŠUG dalyviai: Adomas Tverijonas, Agnė Bitytė, Rūta Drevinskaitė, Milda Banevičiūtė, Akvilė Batavičiūtė, Gabija Baniulytė, Aivaras Giedrimas, Paulius Sasnauskas, Justas Balčiauskas, projekto koordinatorė – anglų k. mokytoja Giedrė Šidlauskienė. Projekto metu moksleiviai susipažino su Kroatijos moksleiviais eTwinning platformoje, kūrė logotipus projektui. Toliau mokiniai bendrauja ir rengia videosiužetus, pristatydami save, savo mokyklą ir šalį. Galutiniame projekto etape bus rengiama viktorina, siekiant išsiaiškinti, kiek mokiniai praplėtė žinias apie kitą šalį, jos kultūrinius ypatumus. Bus sukurtas bendras visų šalių videopristatymas.
eTwinnig projektas – puiki galimybė praplėsti akiratį, įgyti tarptautinio bendravimo ir bendradarbiavimo patirties ir, žinoma, nuostabi galimybė mokytis kitaip.
Projekto produktas - filmukas apie Šiaulius
Mokyklos pristatymas Kroatijos moksleiviams
Projektas „Pilietis – savanoris“Gimnazija vykdo Europos struktūrinių fondų (ESF agentūros) ir Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamą projektą „Visuomenės įgalinimas socialinės partnerystės kontekste - pilietinių kompetencijų ugdymas inovatyviais aktyvios įtraukties metodais“ (darbinis pavadinimas „Pilietis – savanoris“). Projekto metu bus siekiama aktyvios įtraukties metodais skatinti visų pagrindinių neformalaus ugdymo veikėjų (tėvų, moksleivių, mokytojų) aktyvų įsitraukimą į neformalaus ugdymo (NU) procesą, pasirenkant savanorystę kaip kertinį pilietinių kompetencijų komponentą. Projekto tikslas – įgalinti neformalaus ugdymo veikėjus socialinės partnerystės kontekste ugdant jų pilietines kompetencijas inovatyviais aktyvios įtraukties metodais. Didelis dėmesys skiriamas darbo proceso, taip pat rezultato aptarimui, savanorių mokymams, palaikymui. Jie praplečia savo socialinį ratą ir vėliau dažnai gauna apmokamą darbą. Savanorystė suteikia neformalaus mokymosi galimybes, ir todėl ji yra itin svarbus mokymosi visą gyvenimą strategijos Europos Sąjungoje instrumentas.
Projekto įgyvendinimo metu, gimnazijoje bus įsteigtas Savanorių rengimo metodinis centras, sukurtos ir išleistos Savanorių rengimo metodikos šalies mokyklų administracijų darbuotojams, mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams . Vyks metodikų pristatymai, pilotiniai mokymai, adaptavimas po pilotinių mokymų, mokyklų administracijos darbuotojų mokymai, mokinių į mokymus atranka ir mokymai, savanorių kuratorių atranka, atrinktų mokinių tėvų mokymai ir praktinis mokymų dalyvių įgūdžių išbandymas. Visi projekto dalyviai turės galimybę pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus TAFISA pasaulio žaidynėse Šiauliuose 2012 m. liepos 5-11 dienomis. Bus sukurta savanoriams skirta socialinė reklama, internetinis tinklalapis apie savanorystę, TV laidų ciklas „Visuomenės pilietinės kompetencijos“.
Projekto partneriai: Pilietinių iniciatyvų centras, Lietuvos katalikiškų mokyklų asociacija. Projekto dalyviai Šiaulių, Panevėžio, Radviliškio, Telšių miestų bendrojo lavinimo mokyklos.
Projekto vertė: 355 856,00 Lt

Projektas „AKIM“

Gimnazija dalyvauja ESF agentūros Lietuvos meno kūrėjų asociacijos ir partnerių projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“. Projekto metu gimnazijos mokiniams bus organizuoti kultūros kursai, dvejus mokslo metus bus vedamos kultūros dalykų pamokos.

Pamokas ves menininkai, atstovaujantys 11 meno sričių, kuriuos prioriteto tvarka pasirinks pati gimnazija. Per projekto laikotarpį, kiekvieną mėnesį, gimnazija nemokamai gaus 11 prestižinių Lietuvos kultūros žurnalų (atitinkamai ketvirtiniai kas ketvirtį, pusmetiniai kas pusmetį) kurie bus pristatomi nemokamai. Žurnalų pavadinimai: Kultūros barai, Naujasis Židinys, Metai, Knygų aidai, Krantai, Dailė, Literatūra ir menas, Fotografija, Muzikos barai, Kelionės su Bernardinai.lt, Tautodailės metraštis.
Bendra projekto vertė: 3 723 439,00 Lt

Projektas „Žmogus tarp žmonių“

Gimnazija dalyvauja Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva | Europos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Žmogus tarp žmonių“. Šiame projekte dalyvauja aštuonios gimnazijos iš visos Lietuvos. Projekto tikslas – skatinti į ugdymo procesą įtraukti visą gimnazijos bendruomenę, taip stiprinant šeimos narių ir mokyklos ryšį. Projekto dalyviai 2011-2012 metais bus apmokomi inovatyvių mokymo metodų ir būdų.Projekto metu bus organizuojamos vasaros stovyklos mokiniams, kuriose vyks užsiėmimai su žinomais Lietuvos žmonėmis – verslo, pramogų, sporto, meno atstovais, veiks kūrybinės dirbtuvės, kuriose jaunimas galės ugdyti savo talentus įvairiose srityse. Jaunimo organizacijos atstovai ves specialias ugdymo programas vaikams, tėvams ir mokytojams, skatinančias, mokiniai per paskaitas ir interaktyvius žaidimus bus mokomi verslumo.

Projektas „Gamtos mokslų, menų ir technologijų infrastuktūra“

Gimnazijoje vykdomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos „Gamtos mokslų, menų ir technologijų infrastuktūra“ skirtas biologijos, chemijos, dailės, fizikos, konstrukcinių medžiagų, mitybos ir turizmo, muzikos, tekstilės ir aprangos kabinetams modernizuoti.
Projekto metu gamtos, menų, technologijų kabinetai bus aprūpinti įvairiomis mokymo priemonėmis ir kompiuterine technika. Projekto metu gimnazija gaus mokymo priemonių už daugiau kaip 461 tūkst. Lt.

Projektas „ESF akademija“

Gimnazija dalyvauja Europos Socialinio Fondo Agentūros įgyvendinamame projekte "Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas administruojant žmogiškųjų išteklių plėtros programą 2007-2013 m. ES SP programavimo laikotarpiu" pagal Lietuvos 2007-2013 m. VP1 žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę VP1-5.2-FM-01-V.


Gimnazistai projekto metu vykstančiuose ESF Akademijos mokymuose, atlikdami kūrybines užduotis, įgauna daugiau žinių apie ES ir Europos Socialinio Fondo veiklą. Už ypač puikiai atliktas užduotis mokiniai yra pelnę apdovanojimų.

Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“

Gimnazijoje vykdomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ skirtas mokytojo darbo vietai modernizuoti.
Gimnazijoje mokytojo darbo vieta aprūpinama stacionaria ar mobilia įranga, skirta mokytojui pasirengti ugdomajai veiklai, dirbti su elektroninėmis švietimo sistemomis, žinynais, duomenų bazėmis, bendrauti su kitų dalykų ar mokyklų specialistais, mokinių tėvais ir kt. Projekto metu gimnazija gaus priemonių už 93 tūkst. Lt.
Informacija atnaujinta:
2018.03.30