Pamokų laikas
1. 800 - 845 2. 855 - 940 3. 950 - 1035 4. 1055 - 1140 5. 1200 - 1245 6. 1255 - 1340 7. 1350 - 1435 8. 1445 - 1530 9. 1540 - 1625 Pamokos baigėsi
Iki pirmo pusmečio pabaigos liko 37 dienos
Studijuok Šiaulių universitete
Gimnazijos daina
Šiaulių universiteto gimnazijos himnas
Muzika - A. Vidmanto
Žodžiai - J. Giniotienės
ŠUG klipas
ŠUG klipas 2016

2% parama gimnazijai

KREIPIMASIS DĖL 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO GIMNAZIJAI PAREMTI


Dėkojame visiems, 2017 metais parėmusiems gimnaziją pajamų mokesčio dalimi (iki 2 %). Dėl Jūsų geranoriškumo gimnazijos sąskaita buvo papildyta 4778,16 €.
Gimnazijos tarybos sprendimu, gautos lėšos skirtos mokinių seimo veiklai paremti, ugdymosi aplinkai gerinti, gimnazijos kolektyvų koncertiniams rūbams atnaujinti, gimnazijos aplinkos priežiūrai gerinti (detali išlaidų ataskaita bus pateikta tėvų susirinkimo metu).
Pagal LR Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus, savo pajamų mokesčio dalį (iki 2 %) Jūs galite pervesti pasirinktai įstaigai, organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą.
Tai nepareikalaus iš Jūsų papildomų materialinių išlaidų.
Jeigu nuspręstumėte skirti 2017 m. sumokėto pajamų mokesčio dalį VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijai, iki 2018 m. kovo 2 d. pateikite prašymą, kad ši mokesčio dalis būtų pervesta Jūsų nurodytai įstaigai.

Prašymo formos laukeliuose (forma pridedama) įrašoma:
  1 – asmens kodas,
  2 – telefono Nr. (jei turite),
  3V – vardas(ai) (didžiosiomis raidėmis),
  3P – pavardė(ės) (didžiosiomis raidėmis),
  4 – gyvenamoji vieta (didžiosiomis raidėmis),
  5 – mokestinis laikotarpis (2017),
  6S – žymėti „X“;
  6A, 7S, 7A ir 8 langeliai nepildomi,
  E1 – įrašyti skaičių 2,
  E2 – įrašomas gimnazijos kodas – 195473755,
  E3 – langeliai nepildomi,
  E4 – įrašyti kiek % skiriate gimnazijai (2,00),
  E5 – langeliai nepildomi.
Prašome nepamiršti pasirašyti.

Užpildytą formą galite nunešti į Mokesčių inspekciją, grąžinti klasės auklėtojui arba atnešti į gimnazijos raštinę ar buhalteriją (galime padėti užpildyti).

Tikimės, kad būsite ištikimi rėmėjai ir sumokėto pajamų mokesčio dalį skirsite gimnazijai.

Pagarbiai,
VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijos taryba
Specialią prašymo formą, užpildymo ir pateikimo taisykles galima gauti VMI arba interneto adresais:

FR0512 (2 versija) forma Adobe PDF ir ABBYY eFormFiller MXFD formatais, užpildymo instrukcija
Informacija atnaujinta:
2018.02.19