Kuriame Lietuvos ateitį Švietimo informacinių technologijų centras Švietimo portalas

        „Portalo „E. mokykla" plėtra" (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-03-001).

„Portalo „E. mokykla" plėtra" (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-03-001). Susipažinimas su Moodle virtualia mokymo aplinka (Alvida Lozdienė).

Baigę šį kursą gebėsite planuoti e. mokymosi kursą, kurti e. veiklas, naudotis įvairiais įrankiais bei taikyti e. mokymo metodikas, skirtas siekti jūsų išsikeltų tikslų.