Korupcijos prevencija

Atsakingas asmuo kuratorė A. Ralytė, 215 kab.

Visą parą veikiančiu STT "karštosios linijos" telefonu Vilniuje (85) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis),
elektroniniu paštu pranešk@stt.lt, faksu(85)266 3307

Šiaulių universiteto gimnazijos 2017 - 2020 metų korupcijos prevencijos programa
Informacija atnaujinta:
2017.01.16