Korupcijos prevencija

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą gimnazijoje atsakinga soc. pedagogė Esta Graželiūnė
Apie galimus korupcijos pažeidimus informuokite el. paštu esta.grazeliune@sugimnazija.lt
Taip pat apie neteisėtus veiksmus galite informuoti visą parą veikiančiu STT „karštosios linijos" telefonu 8(5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranešk@stt.lt ar pateikti pranešimą https://stt.lt internetinėje svetainėje.
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
Šiaulių miesto savivaldybės 2022-2023 metų korupcijos prevencijos veiksmų planas.
Darbuotojų pareigybių sąrašas , dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas gimnazijoje.
Antikorupcinio švietimo vaizdo pamokos.

Informacija atnaujinta:
2022.01.01