Komisijos ir darbo grupės


ŠU gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo komisija:

1. Diana Vaivadienė, informacinių technologijų mokytoja, VKĮ komisijos pirmininkė,
2. Giedrė Šidlauskienė, anglų kalbos mokytoja, VKĮ komisijos narė,
3. Gitana Vasiliauskienė, istorijos mokytoja, VKĮ komisijos narė,
4. Virgilija Vasiliauskienė, technologijų mokytoja, VKĮ komisijos narė.

Gimnazijos veiklos įsivertinimas vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281, ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“, 2009 m. kovo 30 d. Nr. ĮSAK- 607.Veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas ir pagal platformos IQES online Lietuva. Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti rekomendacijas ir pateiktas anketas .

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą reglamentuojantys dokumentai:

Veiklos kokybės įsivertinimas gimnazijoje: 2019 m. mokytojų, mokinių, tėvų apklausos analizė ir rekomendacijos 2020 m. Veiklos kokybės įsivertinimas gimnazijoje: 2018 m. mokytojų, mokinių, tėvų apklausos analizė ir rekomendacijos 2019 m. Bendrojo ugdymo mokyklų 2016-2017 m.m (2017 m.) įsivertinimo ir pažangos anketos rezultatai Veiklos kokybė. Įsivertinimo organizavimas mokykloje NMVA 2017 m. atlikto išorinio vertinimo metu nustatyti stiprieji ir tobulintini ŠUG veiklos aspektai 2016-03-29 įsakymas dėl įsivertinimo metodikos patvirtinimo Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika Atnaujinti mokyklų veiklos įsivertinimo rodikliai Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo planas - grafikas 2016 -2017 m.m. Šiaulių universiteto gimnazijos 2016 m. plačiojo įsivertinimo ir pažangos ataskaita Teigiami pokyčiai Šiaulių universiteto gimnazijoje kaip įsivertinimo bei išorinio vertinimo rezultatas

Šiaulių universitetinės gimnazijos 2021 – 2022 m. m. metodinės grupės ir jų narių sąrašas

BĮ Šiaulių universitetinės gimnazijos Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą.
 1. Jonas Petersonas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 2. Inga Daukšienė, profesinio orientavimo konsultantė, kuratorė;
 3. Esta Graželiūnė, kuratorė, soc. pedagogė (komisijos pirmininko pavaduotoja);
 4. Irma Baziulienė, neformaliojo švietimo skyriaus vedėja, kuratorė, soc. pedagogė;
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Šiaulių universitetinėje gimnazijoje tvarka Šiaulių universitetinės gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo reglamentas


Šiaulių universitetinės gimnazijos 2020-2021 m.m smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė

 1. Jonas Petersonas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui (grupės pirmininkas);
 2. Irma Baziulienės, neformaliojo švietimo skyriaus vedėja, kuratorė, soc. pedagogė.
 3. Esta Graželiūnė, kuratorė, soc. pedagogė.

Šiaulių miesto Vaiko apsaugos tarnyba

Pakalnės g. 6a, LT–76293, Šiauliai
Tel. (8 41) 59 63 22;
Faks. (8 41) 52 60 58;
El.paštas:

Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

Pakalnės g. 6a, LT–76293, Šiauliai
Tel. (8 41) 59 60 48;
El.paštas:

Socialinės – psichologinės pagalbos telefonai:

„Jaunimo linija“ – 8 800 28888
Darbo laikas: 16.00-07.00 kasdien, savaitgaliais visą parą
Pagalbą teikia: savanoriai
www.jaunimolinija.lt
„Vaikų linija“ – (8 41) 11 61 11
Darbo laikas: 11.00-21.00 kasdien
Paramą teikia: žmonės, specialiai apmokyti teikti pagalbą telefonu. Didžioji dalis „Vaikų linijos“ konsultantų yra savanoriai, praėję atranką ir sėkmingai pabaigę apie pusę metų trunkančius mokymus.
www.vaikulinija.lt
„Tėvų linija“ – 8 800 900 12
Darbo laikas: 17.00-21.00 darbo dienomis
Prezidentės Dalios Grybauskaitės kampanijos „Už saugią Lietuvą" iniciatyva daugiau kaip prieš mėnesį pradėjo veikti „Tėvų linija" – nemokama specialistų pagalba tėvams telefonu. Tačiau dar ne visi tėvai žino, kad paskambinę nemokamu numeriu , gali pasikonsultuoti su Paramos vaikams centro specialistais visais jiems rūpimais klausimais apie vaikų auginimą.
Daugiau apie „Tėvų liniją”

Respublikinės įstaigos, organizacijos teikiančios pagalbą vaikams, jaunimui, tėvams (globėjams, rūpintojams)

 • Vaiko raidos Centras (VRC), Vytauto g. 15, Vilnius; tel. (8 5) 273 1422
 • Vaikų linija, Algirdo g. 31, Vilnius; (8 5) 261 7295 (pagalbą visą parą teikia savanoriai)
 • Jaunimo linija, Naugarduko g. 34, Vilnius; tel. 8 800 28888 (pagalbą visą parą teikia savanoriai)
 • Krizių įveikimo centras, Giedraičių g. 60 A, Vilnius; tel. 8 640 51555. Teikiama nemokama psichologinė pagalba darbo dienomis 16-20 val., šeštadieniais 12-16 val. Tuo metu galima ateiti pas budintį psichologą arba skambinti per Skype (Skype vardas: krizesiveikimas). Išankstinės registracijos nėra, paslaugos konfidencialios.
 • Jaunimo psichologinės paramos centras (JPPC), tel. 8 699 65946

Informacija atnaujinta:
2020.09.03