Pamokų laikas
1. 800 - 845 2. 855 - 940 3. 950 - 1035 4. 1055 - 1140 Kl. val. 1200 - 1230 5. 1240 - 1325 6. 1335 - 1420 7. 1430 - 1515 8. 1525 - 1610 9. 1615 - 1700
Iki pirmo pusmečio pabaigos liko 95 dienos
Studijuok Šiaulių universitete
Gimnazijos daina
Šiaulių universiteto gimnazijos himnas
Muzika - A. Vidmanto
Žodžiai - J. Giniotienės
ŠUG klipas
ŠUG klipas 2016

Komisijos ir darbo grupės


ŠU gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo komisija:

1. Diana Vaivadienė, informacinių technologijų mokytoja, VKĮ komisijos pirmininkė,
2. Giedrė Šidlauskienė, anglų kalbos mokytoja, VKĮ komisijos narė, anglų kalbos mokytoja,
3. Gitana Vasiliauskienė, istorijos mokytoja, VKĮ komisijos narė,
4. Virgilija Vasiliauskienė, technologijų mokytoja, VKĮ komisijos narė.
L. Zeringienė, neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja, koordinuoja gimnazijos įsivertinimo komisijos darbą.

Gimnazijos veiklos įsivertinimas vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281, ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“, 2009 m. kovo 30 d. Nr. ĮSAK- 607.Veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas ir pagal platformos IQES online Lietuva. Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti rekomendacijas ir pateiktas anketas .

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą reglamentuojantys dokumentai:

Bendrojo ugdymo mokyklų 2016-2017 m.m (2017 m.) įsivertinimo ir pažangos anketos rezultatai Veiklos kokybė. Įsivertinimo organizavimas mokykloje NMVA 2017 m. atlikto išorinio vertinimo metu nustatyti stiprieji ir tobulintini ŠUG veiklos aspektai 2016-03-29 įsakymas dėl įsivertinimo metodikos patvirtinimo Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika Atnaujinti mokyklų veiklos įsivertinimo rodikliai Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo planas - grafikas 2016 -2017 m.m. Šiaulių universiteto gimnazijos 2016 m. plačiojo įsivertinimo ir pažangos ataskaita Teigiami pokyčiai Šiaulių universiteto gimnazijoje kaip įsivertinimo bei išorinio vertinimo rezultatas

VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijos Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą.
 1. Zinaida Sadauskienė, direktoriaus pavaduotoja (komisijos pirmininkė);
 2. Jonas Petersonas, ugdymo skyriaus vedėjas;
 3. Inga Daukšienė, auklėtoja-kuratorė;
 4. Aistė Ralytė, auklėtoja-kuratorė, soc. pedagogė (komisijos pirmininko pavaduotoja);
 5. Jolanta Janavičienė, anglų kalbos mokytoja;
 6. Kristina Nosamienė, ekonomikos, matematikos mokytoja;
 7. Evelina Miškūnaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Šiaulių universiteto gimnazijoje tvarka Šiaulių universiteto gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo reglamentas


VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijos 2017-2018 m.m smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė

 1. Zinaida Sadauskienė, direktoriaus pavaduotoja (grupės pirmininkė);
 2. Jonas Petersonas, ugdymo skyriaus vedėjas;
 3. Aistė Ralytė, auklėtoja-kuratorė, soc. pedagogė;
 4. Laima Zeringienė, neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja, auklėtoja-kuratorė, soc. pedagogė.

Šiaulių miesto Vaiko apsaugos tarnyba

Pakalnės g. 6a, LT–76293, Šiauliai
Tel. (8 41) 59 63 22;
Faks. (8 41) 52 60 58;
El.paštas:

Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

Pakalnės g. 6a, LT–76293, Šiauliai
Tel. (8 41) 59 60 48;
El.paštas:

Socialinės – psichologinės pagalbos telefonai:

„Jaunimo linija“ – 8 800 28888
Darbo laikas: 16.00-07.00 kasdien, savaitgaliais visą parą
Pagalbą teikia: savanoriai
www.jaunimolinija.lt
„Vaikų linija“ – (8 41) 11 61 11
Darbo laikas: 11.00-21.00 kasdien
Paramą teikia: žmonės, specialiai apmokyti teikti pagalbą telefonu. Didžioji dalis „Vaikų linijos“ konsultantų yra savanoriai, praėję atranką ir sėkmingai pabaigę apie pusę metų trunkančius mokymus.
www.vaikulinija.lt
„Tėvų linija“ – 8 800 900 12
Darbo laikas: 17.00-21.00 darbo dienomis
Prezidentės Dalios Grybauskaitės kampanijos „Už saugią Lietuvą" iniciatyva daugiau kaip prieš mėnesį pradėjo veikti „Tėvų linija" – nemokama specialistų pagalba tėvams telefonu. Tačiau dar ne visi tėvai žino, kad paskambinę nemokamu numeriu , gali pasikonsultuoti su Paramos vaikams centro specialistais visais jiems rūpimais klausimais apie vaikų auginimą.
Daugiau apie „Tėvų liniją”

Respublikinės įstaigos, organizacijos teikiančios pagalbą vaikams, jaunimui, tėvams (globėjams, rūpintojams)

 • Vaiko raidos Centras (VRC), Vytauto g. 15, Vilnius; tel. (8 5) 273 1422
 • Vaikų linija, Algirdo g. 31, Vilnius; (8 5) 261 7295 (pagalbą visą parą teikia savanoriai)
 • Jaunimo linija, Naugarduko g. 34, Vilnius; tel. 8 800 28888 (pagalbą visą parą teikia savanoriai)
 • Krizių įveikimo centras, Giedraičių g. 60 A, Vilnius; tel. 8 640 51555. Teikiama nemokama psichologinė pagalba darbo dienomis 16-20 val., šeštadieniais 12-16 val. Tuo metu galima ateiti pas budintį psichologą arba skambinti per Skype (Skype vardas: krizesiveikimas). Išankstinės registracijos nėra, paslaugos konfidencialios.
 • Jaunimo psichologinės paramos centras (JPPC), tel. 8 699 65946

Ugdymo karjerai darbo grupė:

1. Inga Daukšienė (grupės vadovė) – neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja, kuratorė, profesinio orientavimo konsultantė,
2. Laima Zeringienė – neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja, kuratorė, profesinio orientavimo konsultantė,
3. Jonas Petersonas – ugdymo skyriaus vedėjas, profesinio orientavimo konsultantas,
4. Reda Jančauskienė – bibliotekos vedėja,

Šiaulių universiteto gimnazijos 2017 – 2018 m. m. metodinės grupės ir jų narių sąrašas
Informacija atnaujinta:
2017.11.10