Informacija tėvams


Šiaulių universitetinė gimnazija siūlo:
 • siekiantiems žinių, smalsiems mokiniams – ugdymąsi pasirinkto mokymosi lygio klasėse; ekonominį raštingumą; naujus, pažangius ugdymo metodus; galimybę tapti jaunuoju verslininku-startuoliu;
 • socialiai aktyviems mokiniams – veiklą mokinių seime; dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, renginiuose, išvykose;
 • mėgstantiems meninę raišką – užsiėmimus dailės, fotografijos studijose, gitaros studijoje „In White“, roko grupėje „Ekstra“, šokančiame chore „Poco", netradicinio folkloro grupėje „Čiūto", šokių, teatro meno grupėse;
 • mėgstantiems sportuoti – varžybas krepšinio, tinklinio komandose, treniruotes atletinės gimnastikos, aerobikos būreliuose, kūno kultūros pamokas plaukimo baseine;
 • planuojantiems studijuoti – Lietuvos ir užsienio universitetų dėstytojų paskaitas-susitikimus, VU Šiaulių akademijos bibliotekos ir skaityklos paslaugas, karjeros planavimą;
 • mokiniams, mėgstantiems jaukumą ir patogumą – kompiuterizuotas darbo vietas, internetą, interaktyvias lentas, 3D klasę ir kitas jaukias, šiuolaikiškas poilsio ir laisvalaikio erdves, saugią aplinką ir draugišką atmosferą;
 • gyvenantiems toliau nuo gimnazijos – apgyvendinimo galimybę VU Šiaulių akademijos bendrabutyje.
MES REALIZUOJAME IDĖJAS IR KURIAME SAVO MOKYKLĄ! PRISIJUNK…
Aplankykite gimnaziją virtualiai:
https://youtu.be/iF6cLyXLVZQ
https://youtu.be/svooNV8no9E
Esame pasirengę atsakyti į visus kilusius klausimus tel. (8-650) 78 586 arba elektroniniu paštu: info@sugimnazija.lt.


Šiaulių regiono ir kitų Lietuvos rajonų mokiniai, pageidaujantys mokytis Šiaulių universitetinėje gimnazijoje, dėl priėmimo gali teirautis telefonu (8-650) 78 586 arba el. paštu info@sugimnazija.lt.

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ APRAŠAS Mokinių priėmimas į Šiaulių universitetinę gimnaziją organizuojamas vadovaujantis „Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo
Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašas
Mokinių priėmimo į Šiaulių universitetinę gimnaziją komisijos darbo reglamentas
Mokinių paskirstymo į klases kriterijai
Mokinių priėmimo komisija

Laisvos vietos 2021-2022 m. m.
 • I klasėse - 0 vietos;
 • II klasėse - 0 vietos;
 • III klasėse - 0 vietos;
 • IV klasėse - 0 vietos.


Prašymų dėl priėmimo mokytis formos:
Mokinių pamokų lankomumo dokumentai:

mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (pdf) 1 priedas. Praleistų pamokų pateisinimo lapas (docx) 1 priedas. Praleistų pamokų pateisinimo lapas (pdf) 2 priedas. Praleistų pamokų pateisinimo lapas išvykstant(docx) 2 priedas. Praleistų pamokų pateisinimo lapas išvykstant (pdf) 3 priedas. Praleistų pamokų paaiškinimas (docx) 3 priedas. Praleistų pamokų paaiškinimas (pdf)
Gimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų) bendradarbiavimo aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo principai

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
I-IV klasių mokinių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai vertinami nuo 1 iki 10 balų pažymiais.
I-IV klasių mokinių dorinis ugdymas (etika ir tikyba) vertinamas pažymiais.
I-IV klasių mokinių žmogaus saugos žinios pažymiais nevertinamos, rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
I-IV klasių mokinių pažymiais vertinamos šių pasirenkamųjų dalykų žinios, gebėjimai ir įgūdžiai:

Nr.Pasirenkamasis dalykasKlasės
1BraižybaIII-IV
2EkonomikaIII-IV
3Vokiečių k. (3-ioji užsienio kalba)III-IV
4Prancūzų k. (3-ioji užsienio kalba)III-IV
5Ispanų k. (3-ioji užsienio kalba)III-IV

I-IV klasių modulių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai vertinami įskaitomis.

Mokinių informavimo apie pasiekimus tvarka

Vertinimo informacija pateikiama žodžiu ir raštu.
Aptariama, kaip mokinys išmoko tai, kas buvo numatyta, kokių yra galimybių siekti daugiau, ar liko mokymosi spragų, kur reikia daugiau pastangų.
Kontrolinių darbų, namų darbų ir kt. užduočių įvertinimas pateikiamas elektroniniame dienyne www.tamo.lt ir, tėvams pageidaujant, mokinio pasiekimų lape mėnesio pradžioje (kas mėnesį).

Nusiskundimų pateikimo tvarka

Pasiūlymus, pageidavimus ir nusiskundimus galima teikti klasių koncentrus kuruojantiems pavaduotojams, skyrių vedėjams arba gimnazijos direktoriui:

direktorė Inga Žemaitienė, raštinė, tel. (+370) 650 78586,
direktoriaus pavaduotojas Jonas Petersonas, 218 kab., tel. (+370) 618 42135 ,
ugdymo skyriaus vedėja Laima Zeringienė, 219 kab., tel. (+370) 650 78586,
neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Irma Baziulienė, 217 kab., tel. (+370) 650 78586.

Informacija atnaujinta:
2021.09.05