Finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 m.

Finansinės būklės ataskaita už 2021 metų I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita už 2021 metų I ketv.

2019 m.

Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaita už 2019 metų II ketv. Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaita už 2019 metų I ketv.

2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus Aiškinamasis raštas Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaita už 2018 metų III ketv. Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaita už 2018 metų II ketv. Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaita už 2018 metų I ketv.

2017 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metus Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaita už 2017 metų III ketv. Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaita už 2017 metų II ketv. Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaita už 2017 metų I ketv.

2016 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metus Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaita už 2016 metų III ketv. Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaita už 2016 metų II ketv. Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaita už 2016 metų I ketv.

2015 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 metus Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaita už 2015 metų III ketv. Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaita už 2015 metų II ketv. Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaita už 2015 metų I ketv.

2014 m.

Finansinės būklės ataskaita už 2014 metus Finansinės būklės ataskaita už 2014 metų III ketv. Finansinės būklės ataskaita už 2014 metų II ketv. Finansinės būklės ataskaita už 2014 metų I ketv.

2013 m.

Finansinės būklės ataskaita už 2013 metus Finansinės būklės ataskaita už 2013 metų III ketv. Finansinės būklės ataskaita už 2013 metų II ketv. Finansinės būklės ataskaita už 2013 metų I ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita už 2013 metus Veiklos rezultatų ataskaita už 2013 metus Pinigų srautų ataskaita už 2013 metus

2012 m.

2012 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita už 2012 metų III ketv. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita už 2012 metų II ketv. Finansinės būklės ataskaita už 2012 metų I ketv.

2011 m.

Pinigų srautų ataskaita už 2011 metus Finansavimo sumos ataskaita už 2011 metų III ketv. Finansinės veiklos ataskaitos už 2011 metų III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita už 2011 metų III ketv. Finansinės veiklos ataskaitos už 2011 metų II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita už 2011 metų II ketv. Finansinės veiklos ataskaitos už 2011 metų I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita už 2011 metų I ketv. Finansavimo sumos ataskaita už 2011 metų I ketv.

2010 m.

Finansinės veiklos ataskaitos už 2010 metus

Informacija atnaujinta:
2018.11.15