ERASMUS+


Ketvirtasis Erasmus + projekto ,,New dimensions of education" mobilumas Šiaurės Makedonijoje subūrė net 100 dalyvių iš 6 Europos šalių

Balandžio 12-16 dienomis 12 Šiaulių universitetinės gimnazijos mokinių ir 4 pedagogai virtualiai viešėjo Šiaurės Makedonijoje. Šįkart mobilumas, kurio tikslas -STEAM mokymo gerosios praktikos, organizuotas nuotoliniu būdu, bet pasisemta pakankamai patirties ir įspūdžų. Per trejus Šiaulių universitetinės gimnazijos koordinuojamo tarptautinio Erasmus + projekto ,, New dimensions of education" vykdymo metus susiformavo patikima, tvirta darbščių projekto dalyvių komanda, kuri nuoširdžiai darbuojasi dėl savo mokinių. Mobilumo metu pasidalinta STEM/STEAM įgyvendinimo gerosiomis praktikomis Šiaurės Makedonijoje, Lietuvoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Graikijoje ir Turkijoje. Mobilumas sukvietė kone 100 projekto dalyvių bendram darbui ir diskusijoms. Susipažinta su geografinėmis, kultūrinėmis ir istorinėmis Š. Makedonijos įžymybėmis. Dalyvauta IT, matematikos, chemijos, anglų, makedonų kalbų pamokose. Buvo pristatyta GeoGebros programos privalumai, KenKen, Sudoku programų pritaikymas matematikos mokyme, akcentuotos gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimo privalumai keliaujant ir įsidarbinant, atlikti eksperimentai su šokoladu, kuriame randama iki 500 cheminių komponentų. Susipažinta su grafikos, bevielio, mobiliojo ryšio, išmaniųjų programėlių, animacijų galimybėmis mokyme. Prisiminti Motinos Teresės, kilusios iš Makedonijos, darbai ir nuopelnai, karvedžio Aleksandro III Makedoniečio žygiai. Kadangi projekte dalyvauja nemažai ŠUG choro ,,Poco" choristų, tarptautiniams partneriams pristatyta visus sužavėjusi zoom'inė ,,Wellerman LT Laukiame tos dienos" versija.
Diskusijos, draugiškas bendravimas, gerosios patirties pavyzdžiai, žaidimai, muzika paįvairino mobilumo veiklas. Puikus bendradarbiavimas, atsakingas svetingų makedonų komandos darbas davė puikių rezultatų - virtualus vizitas sėkmingas, suteikęs naujų žinių ir patirčių visiems 6 šalių dalyviams. STEAM mokymasis tuo ir įdomus, kad žinios, sujungtos su patirtimi ir kritiniu mąstymu, tampa naudingais įgūdžiais ateičiai.
fotografijos
Ketvirtasis Erasmus + mobilumas

Erasmus+ projektas „New Dimensions of Education“

Spalio 13 -19 d. keturios gimnazijos mokinės kartu su anglų kalbos mokytojomis I. Laurinėniene ir G. Šidlauskiene lankėsi Rumunijos mieste Buzau, kuriame dalyvavo Erasmus+ projekto „New Dimensions of Education“ trečiame mobilume su projekto partneriais iš Portugalijos, Graikijos, Turkijos ir Makedonijos. Susitikimo metu moksleivės dalyvavo įvairiose veiklose, integruotose pamokose, pasitikrino matematines žinias, patobulino bendravimo įgūdžius anglų kalba bei susidraugavo su mokiniais iš kitų šalių. Projekto komanda lankėsi Buzau miesto savivaldybėje, sostinėje Bukarešte, Rumunijos karaliaus Karolio vasaros rezidencijoje - Pelešo pilyje Sinajos miestelyje. Moksleivės turėjo unikalią galimybę pamatyti vienintelius Europoje purvo vulkanus.

Erasmus + projektas ,,Future in the Past“

Lapkričio 4-8 d. dešimt ŠU gimnazijos mokinių ir skyriaus vedėja Laima Zeringienė bei anglų kalbos mokytoja Giedrė Šidlauskienė lankėsi Slovakijos miestelyje Svidnike vykusiame pirmajame Erasmus + projekto ,,Future in the Past“ mobilume. Projekte dalyvauja 4 šalys: Slovakija, Lietuva, Lenkija ir Norvegija. Susitikimas buvo kupinas neišdildomų patirčių. Projekto tema susijusi su II-uoju Pasauliniu karu ir taikos puoselėjimo idėja. Sužinota II-ojo Pasaulinio karo įvairias tautas siejanti ta pati istorija, dirbta muziejuose, surengtos fotografijos dirbtuvės ir nuotraukų paroda. Mokiniai mokėsi tradicinių slovakiškų liaudies dainų ir šokių, turėjo galimybę pristatyti savo kraštą ir kultūrą. eTwinning ambasadorė supažindino su šios programos galimybėmis. Tautinėje vakaronėje skanauti tradiciniai patiekalai. Mokiniai lankėsi į UNESCO kultūros paveldą įtrauktame Bordejovo mieste, taip pat pamatė didžiausią vidurio Europoje Spiš pilį, išvydo Aukštuosius Tatrus. Šio vizito metu užsimezgė naujų draugystės ryšių, sukurta naujų planų ateičiai. Praleista turininga, patirtimis turtinga, tarptautinio bendradarbiavimo kupina savaitė Slovakijoje.
Mokinių dalyvavusių mobilume Slovakijoje, refleksija.
fotografijos

ŠU gimnazija – „Erasmus“ projekto partneris

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kartu su miesto bendrojo ugdymo mokyklomis, parengė „Erasmus+“ programos projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“, finansuojamo remiant Europos Komisijai paraišką.
Į vizitą bus išrinktas vienas dalyvis.
Darbo kalba - anglų.
Plačiau

Oficiali Erasmus+ projekto New dimensions of education svetainė


ANTRASIS PROJEKTO MOBILUMAS LIETUVOJE

Balandžio 30 d. Šiaulių universiteto gimnazija organizavo antrąjį ERASMUS+ projekto ,,New Dimension of Education” mobilumą.
Į gimnaziją pasisemti patirties atvyko mokytojai ir mokiniai iš Graikijos, Makedonijos, Portugalijos, Rumunijos bei Turkijos. Jie papasakojo apie savo šalį, mokyklą, tradicijas, drauge su šeimininkais – ŠU gimnazijos bendruomene – aptarė numatomas savaitės veiklas, išsakė lūkesčius, susipažino su gimnazijos mokiniais ir mokytojais, gimnazijos erdvėmis, domėjosi gimnazijos tradicijomis. Aktyviai talkino gimnazijos folkloro grupė „Čiūto“, kurie svečiams dovanojo dainą, tautiniais rūbais pasipuošusios mokinės vaišino duona bei tradiciniais skanėstais. Mokiniai dalyvavo smagiose draugiškose varžybose, kuriose įveikė netradicinių sporto šakų rungtis: išmėgino savo jėgas mėtydami konkolus, žaidė smiginį, tamburelą, žolės riedulį, mėtė baudas, dirbo su gimnastikos kamuoliais. Anglų k. mokytoja Inga Laurinėnienė pakvietė mokinius į pamoką ,,Smart English Lesson”, o anglų k. G. Šidlauskienė organizavo mokytojams dirbtuves ,,Video Making”. Svečiai buvo pakvieti pas ŠU gimnazistus į svečius – visi drauge gamino vakarienę, bendravo. Dvi dienas Erasmus + dalyviai vyko į pažintines-patyrimines keliones- pamokas į Vilnių, Kuršių Neriją ir Kryžių kalną. Kelionių metu svečiai susipažino su Lietuvos kraštovaizdžiu, geografija bei istorija. Užsienio partneriai taip pat dalyvavo interaktyvioje veikloje ,,Bulvės kelias“, kur integruojant įvairius mokomuosius dalykus buvo supažindinti su bulvės atsiradimo istorija, galėjo dalyvauti aktyviose kūrybinėse dirbtuvėse ir degustavo bulvių pyragą. Projekto dalyviai taip pat dalyvavo muzikinėje-choreografinėje veikloje ,, Visos kalbos kalba kūno kalba“, kur mokėsi įvairių tautų šokių judesių.
Mobilumas Lietuvoje buvo turiningas ir įdomus, nes dalyviai ne tik išmoko naujų dalykų apie mūsų šalį bei galėjo dalyvauti ugdymo procese, bet ir užmezgė tvirtus draugystės ryšius.
fotografijos


Vasario 17-23 d. Šiaulių universiteto gimnazijos atstovės dalyvavo pirmame Erasmus + KA 2 projekto „New dimensions of education” partnerių susitikime Lisabonoje. ŠU gimnazijos skyriaus vedėja, tarptautinio projekto koordinatorė Laima Zeringienė, anglų kalbos mokytoja Giedrė Šidlauskienė, dailės ir technologijų mokytoja Virgilija Vasiliauskienė visą savaitę mokėsi ir sėmėsi gerosios patirties iš kolegų, dirbančių centralizuotoje Agruoupemento de Escolas Eduardo Gageiro mokykloje, kurioje yra 2400 mokinių (net 38 tautybių). Per pirmąjį mobilumą pavyko sutelkti tvirtą projekto dalyvių komandą. Kitas projekto susitikimas vyks Lietuvoje balandžio pabaigoje, kur ŠU gimnazija dalinsis IKT, muzikos ir anglų kalbos mokymo stipriosiomis pusėmis su Erasmus + KA 2 projekto „New dimensions of education” partneriais iš Portugalijos, Turkijos, Rumunijos, Makedonijos ir Graikijos.
Tarptautinio Erasmus + KA 2 projekto „New dimensions of education” projekto koordinatorė – ŠU gimnazijos skyriaus vedėja Laima Zeringienė.

Mokytojo Luís Filipe Roque konferencijos „Mokytojai ir skaitmeninis saugumas" pateiktys fotografijos
Plačiau

VYKDANT ERASMUS + PROJEKTĄ „New dimension of education“, 2019 m. balandžio 29 d. – gegužės 3 d. ŠU gimnazijoje lankysis mokiniai (apie 20) ir mokytojai (apie 15) iš Turkijos, Rumunijos, Makedonijos, Graikijos ir Portugalijos.

Apsilankymo tikslas – susipažinti su mūsų gimnazijos gerąja patirtimi, dalyvauti bendrose mokomosiose ir kultūrinėse-pažintinėse veiklose, užmegzti ilgalaikio bendradarbiavimo ryšius.
Kadangi 2019-2020 m.m. 8 mokiniai turės galimybę lankytis kitose šalyse: 4 Rumunijoje ( 2019 rudenį) ir 4 Graikijoje (2020 pavasario pabaigoje), dalyvaujant MOKINIŲ MOBILUMO atrankoje papildomi balai bus skiriami už užsienio mokinių priėmimą pas save (be nakvynės) (galima pasikviesti pas save į namus grupelę atvykusių mokinių, kartu pažaisti stalo žaidimus, pabendrauti, supažindinti su šeima, pavaišinti vakariene ir kt.) bent 2 vakarus.

Vertinimo kriterijai ERASMUS+ mobilumui. Atranka į mobilumus vyks 2019 m. rugsėjo mėnesį.

UŽ KĄKIEK (Maksimumas 10 taškų)
Iniciatyvumas veiklose2019 m. balandžio 29 d. – gegužės 3 d. priimant užsienio partnerius ŠU gimnazijoje2
Užsienio mokinių priėmimas pasisvečiuoti savo namuose2
Labai geros anglų kalbos žinios2
Motyvacija (individualaus pokalbio metu)2
Pagalba mokytojams viso projekto ,,New dimension of education“ metu2


Projekto logotipo kūrimas integruojant mokomuosius dalykus

Integruojant dailės, informacinių technologijų, geografijos, anglų kalbos mokomuosius dalykus gimnazistai aktyviai įsijungė į Erasmus + projektą kurdami logotipą. Projekto ,,New dimensions of education“ logotipo konkursas vyko dviem etapais: organizuotas mokyklinis (nacionalinis) ir tarpmokyklinis (tarptautinis) turai. ŠU gimnazijos mokiniai logotipus kūrė įvairia technika - tiek pieštukais, tiek kompiuteriu. Smagi žinia – ŠU gimnazijos mokinių kolektyvinis darbas (autoriai III kl. mokiniai M. Banevičiūtė, G. Baniulytė, K. Bražas) tapo ne tik projekto mokyklinio, bet ir tarptautinio turo nugalėtojais. Jų sukurtas logotipas bus naudojamas viso projekto metu, jis puošia projekto internetinę svetainę. II vieta skirta I b klasės mokinės I. Indriekutės logotipui. III vietą užėmė I a klasės mokinio E. Petraičio darbas. I, II, III vietos laimėtojams buvo įteiktas gimnazijos direktoriaus diplomas, jie apdovanoti dovanėlėmis. Įvertinti ir paskatinti visi gimnazistai, kūrę logotipus.

Nugalėtojai
I vieta - kolektyvinis III-okų M. Banevičiūtės, G. Baniulytės, K. Bražo darbas.
II vieta - I b klasės mokinės I. Indriekutės logotipas.
III vieta - I a klasės mokinio E. Petraičio darbas.


2018-2020 m.m. Šiaulių universiteto gimnazija tarptautinio Erasmus + projekto
,,NEW DIMENSIONS OF EDUCATION" koordinatorė
Projekte dalyvauja 6 šalys:
LIETUVA
TURKIJA
PORTUGALIJA
RUMUNIJA
GRAIKIJA
MAKEDONIJA
Tikslas –gerosios patirties ir praktikos sklaida. Kiekvienai mokyklai bendradarbiaujant ir integruojant tarpdalykinius ryšius sieksime pasidalinti stipriosiomis savo ugdymo pusėmis, įtraukiant visas mokyklas partneres į aktyvų mokymąsi.

Projektas ERASMUS + KA 1 „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ (2017-2018 m.m.)Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai pagal „Erasmus+” KA1 Programą. Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos pateikimą ir naudojimą.

Mobilumų veiklų tvarkaraštis
PENKTASIS Erasmus + projekto „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ MOBILUMAS - Profesinio tobulėjimo kursai MALTOJE "Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and outdoor activities in education"

Šiaulių universiteto gimnazijos muzikos mokytojai Kęstutis Stoškus ir Rasa Stoškuvienė, 2018 m. balandžio 22-29 d. dalyvavo tarptautiniuose pedagogų tobulinimosi kursuose Maltoje - "Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and outdoor activities in education".
Pagrindinis kursų tikslas – aktyvus ir inovatyvus kūrybiškumo puoselėjimas įvairiuose ugdymo procesuose, skatinant ir aktyviai praktikuojant kūrybingumą, kaip vieną iš efektyviausių ugdymo metodų. Kursus organizavo Nyderlandų kompanija Quarter Mediation, o dalyviai buvo net iš 8 šalių: Estijos, Norvegijos, Italijos, Kroatijos, Rumunijos, Slovėnijos, Olandijos ir Lietuvos (ją atstovavo mūsų gimnazijos mokytojai Rasa ir Kęstutis Stoškai).
Kursų programa iš ties buvo labai įvairiapusė, profesionaliai derinant teorines paskaitas su aktyviomis praktinėmis veiklomis, išvykomis ir vizitais po Maltos mokyklas, stebint ten organizuojamas veiklas ir susipažįstant su Maltos ugdymo sistema. Organizuotos trys išvykos į Maltos ugdymo įstaigas: Šv. Nikolo koledžas Rabat mieste, Nacionalinė Maltos sporto mokykla ir Šv. Ignaco koledžas Handage.
Kursų programoje dominavo paskaitos ir praktinės veiklos apie kūrybiškumo, kaip vieno iš šiandienai būtiniausio ir efektyviausio metodo, naudojimą ir pritaikomumą įvairiuose mokomuosiuose dalykuose (muzikoje, istorijoje, dailėje, geografijoje, kūno kultūroje, matematikoje ir t.t.) bei mokyklos bendruomeninėje veikloje. Kursų dalyviai ne tik išklausė daug įdomių paskaitų (kaip “Stop Motion and Movie Maker”, "Story guessing", “Interpretative dance”, “ICT in education”, “Mind-mapping”, “Treasure hunting” ir t.t), bet ir turėjo aibę atraktyvių ir prasmingų praktinių – išeinamųjų veiklų (teko kurti minčių žemėlapius, kurti interpretacinius šokius, išbandė teatro sporto užsiėmimus, kūrė animacinius filmukus, varžėsi pažintiniuose-istoriniuose užsiėmimuose, kurie vyko Maltos sostinėje Valetoje bei senajame mieste Mdinoje bei daugybę prasmingų ir komunikuoti verčiančių veiklų grupėse (skatinant bendravimą anglų kalba).
Rasa ir Kęstutis džiaugiasi šia neeiline patirtimi su kolegomis iš kitų šalių, galimybe pagilinti ir praplėsti savo žinias bei galimybe pasidalinti savo sukaupta pedagogine kūrybiškumo ugdymo patirtimi.

Galerija

KETVIRTASIS Erasmus + projekto „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ MOBILUMAS - kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kūrybiškumo ugdymas pagal Edvardą de Bono“ Liublijanoje (Slovėnija)

Šiaulių universiteto gimnazijos neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja, kuratorė Inga Daukšienė ir ispanų kalbos, kuratorė mokytoja Dovilė Arlikevičiūtė kovo 18-24 dienomis dalyvavo Erasmus KA 1+ kvalifikacijos tobulinimo kursuose Liublianoje, Slovėnijoje. Mokymų tema itin aktuali – „Kūrybiškumo ugdymas pagal Edvardą de Bono“. Kaip išmokyti jaunimą kūrybiškai mąstyti? Kodėl verta nebijoti ieškoti nepopuliarių sprendimų? Kokios priemonės yra efektyvios kūrybiškumo ugdymui? Kaip lavinti visapusišką mąstymą atsisakant standartinio požiūrio į situaciją, problemą, užduotį? Plačiau Etaplius.
Kūrybiško mąstymo ugdymas pagal Edvardą de Bono“ respublikinėje konferencijoje „Z kartos karjera ateities darbo rinkoje“.

Galerija

TREČIASIS Erasmus + projekto „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ MOBILUMAS „Didžioji kelionė po Europą: kūrybiškumas, inovacijos, aktyvusis pilietiškumas ir tarpkultūrinis dialogas“

Spalio 16-22 d. kartu su dar 13 pedagogų iš Prancūzijos, Belgijos, Portugalijos skyriaus vedėja L. Zeringienė mokėsi ir ieškojo partnerių tolimesniems projektams kvalifikacijos kėlimo kursuose Romoje.

Gerosios patirties sklaida po Erasmus + KA 1
Galerija

ANTRASIS Erasmus + projekto „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ MOBILUMAS - kvalifikacijos tobulinimo kursai „Mokymas – tai komunikacija, inovacijos ir mokymosi procesas per patyrimą (praktines užduotis), kurios vyksta lauke“.

Soverato filmasStructured training
PIRMASIS Erasmus + projekto „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ MOBILUMAS - kvalifikacijos tobulinimo kursai „Technologijos ir žiniasklaida švietime“

Filmas

Erasmus + KA 1 projektas „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ jau startuoja

Projekto koordinatorei L. Zeringienei grįžus iš Vilniuje SMPF organizuoto įvadinio seminaro Erasmus+ projektų KA 1 dotacijų gavėjams, ŠU gimnazijos projekto komanda susirinko susipažinti su reikalinga informacija. Buvo pasidalinta įžvalgomis ir nuomonėmis, suplanuotos projekto veiklos prieš, per ir po mobilumų. Nuo liepos 1 d. per metus trunkantį tarptautinį projektą dešimt įvairių dalykų ŠU pedagogų kvalifikaciją kels ir mokysis inovatyvių mokymo metodų Kroatijoje, Italijoje, Maltoje ir Slovėnijoje.Nuo 2017 m. liepos mėn. ŠU gimnazija, gavusi finansavimą, pradeda vykdyti tarptautinį Erasmus + KA1 projektą „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“.
Jis kilo iš aiškių mokyklos poreikių - pedagogai nori dirbti geriau, įdomiau ir priimtiniau su jaunąja karta, atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio individualius poreikius, integruojant mokomuosius dalykus, praplečiant mokomąsias erdves netradicinėje aplinkoje. Mokyklos pedagogai turi siekiamybę kokybiškai mokytis visą gyvenimą, tobulinti savo bendruosius įgūdžius, atnaujinti mokymo metodus ir išmokti naujų, inovatyvių metodų, tikslingai naudoti IKT mokymui(si) gerinti. Projekto veikla tikslingai ir integraliai suplanuota prieš, per, po kursų (paruoštas veiklų kalendorius). Ji nukreipta į mokymą(si), paremtą holistiniu, sinergetiniu mokymusi, ugdymu(si) veikiant, eksperimentuojant, patiriant. Šios veiklos kitas uždavinys - stiprinti bendravimą, bendradarbiavimą tarp mokinių, mokytojų, bendruomenės, įtraukti kuo įvairesnes neformaliąsias vietos ir regiono institucijas, kurti ir vystyti ryšius su Europos pedagogais ir mokiniais.
Turime tikslą sukurti ilgalaikę integraciniais ryšiais paremtą programą, todėl europiniuose kursuose išmokti metodai, įgytos kompetencijos bus tikslingai panaudotos mokymo kokybės tobulinimui.

Informacija atnaujinta:
2019.11.13