ERASMUS+ „New dimensions of education“ , sutarties Nr. 2018-1-LT01-KA229-047041_1. +

ERASMUS+ „NO TIME TO WASTE" , sutarties Nr. 2020-1-FR01-KA229-080125_5 +

• ERASMUS+ „Future in the past“, sutarties Nr. 2019-1-SK01-KA229-060736_3 +

eTwinning projektas „Our Funny Little Worlds“ +

eTwinning projektas „History Ambassadors“ +

eTwinning projektas „Sustainable Development for Future“ +

• ERASMUS+ „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ +

Projektas ERASMUS + KA 1 „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ (2017-2018 m.m.) +

Erasmus+ ,,Įtraukusis ir lygiateisis ugdymas, aktyvusis pilietiškumas bendruomenės mokymosi kokybei ir pažangai“ 2019-1-LT01-KA101-060399 +

Erasmus+ „EcoSTEAM Development“, sutarties Nr. 2022-1-LT01-KA220-SCH-000086621 +

ERASMUS+ Akredituotas projektas Nr. 2021-1-LT01-KA120-SCH-000046805 +

Informacija atnaujinta:
2022.06.10