Pamokų laikas
1. 800 - 845 2. 855 - 940 3. 950 - 1035 4. 1055 - 1140 5. 1200 - 1245 6. 1255 - 1340 7. 1350 - 1435 8. 1445 - 1530 9. 1540 - 1625
Iki pirmo pusmečio pabaigos liko 37 dienos
Studijuok Šiaulių universitete
Gimnazijos daina
Šiaulių universiteto gimnazijos himnas
Muzika - A. Vidmanto
Žodžiai - J. Giniotienės
ŠUG klipas
ŠUG klipas 2016

ERASMUS+


Projekto logotipo kūrimas integruojant mokomuosius dalykus

Integruojant dailės, informacinių technologijų, geografijos, anglų kalbos mokomuosius dalykus gimnazistai aktyviai įsijungė į Erasmus + projektą kurdami logotipą. Projekto ,,New dimensions of education“ logotipo konkursas vyko dviem etapais: organizuotas mokyklinis (nacionalinis) ir tarpmokyklinis (tarptautinis) turai. ŠU gimnazijos mokiniai logotipus kūrė įvairia technika - tiek pieštukais, tiek kompiuteriu. Smagi žinia – ŠU gimnazijos mokinių kolektyvinis darbas (autoriai III kl. mokiniai M. Banevičiūtė, G. Baniulytė, K. Bražas) tapo ne tik projekto mokyklinio, bet ir tarptautinio turo nugalėtojais. Jų sukurtas logotipas bus naudojamas viso projekto metu, jis puošia projekto internetinę svetainę. II vieta skirta I b klasės mokinės I. Indriekutės logotipui. III vietą užėmė I a klasės mokinio E. Petraičio darbas. I, II, III vietos laimėtojams buvo įteiktas gimnazijos direktoriaus diplomas, jie apdovanoti dovanėlėmis. Įvertinti ir paskatinti visi gimnazistai, kūrę logotipus.

Nugalėtojai
I vieta - kolektyvinis III-okų M. Banevičiūtės, G. Baniulytės, K. Bražo darbas.
II vieta - I b klasės mokinės I. Indriekutės logotipas.
III vieta - I a klasės mokinio E. Petraičio darbas.

Oficiali Erasmus + projekto New dimensions of education svetainė
2018-2020 m.m. Šiaulių universiteto gimnazija tarptautinio Erasmus + projekto
,,NEW DIMENSIONS OF EDUCATION" koordinatorė
Projekte dalyvauja 6 šalys:
LIETUVA
TURKIJA
PORTUGALIJA
RUMUNIJA
GRAIKIJA
MAKEDONIJA
Tikslas –gerosios patirties ir praktikos sklaida. Kiekvienai mokyklai bendradarbiaujant ir integruojant tarpdalykinius ryšius sieksime pasidalinti stipriosiomis savo ugdymo pusėmis, įtraukiant visas mokyklas partneres į aktyvų mokymąsi.

Projektas ERASMUS + KA 1 „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ (2017-2018 m.m.)Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai pagal „Erasmus+” KA1 Programą. Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos pateikimą ir naudojimą.

Mobilumų veiklų tvarkaraštis
PENKTASIS Erasmus + projekto „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ MOBILUMAS - Profesinio tobulėjimo kursai MALTOJE "Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and outdoor activities in education"

Šiaulių universiteto gimnazijos muzikos mokytojai Kęstutis Stoškus ir Rasa Stoškuvienė, 2018 m. balandžio 22-29 d. dalyvavo tarptautiniuose pedagogų tobulinimosi kursuose Maltoje - "Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and outdoor activities in education".
Pagrindinis kursų tikslas – aktyvus ir inovatyvus kūrybiškumo puoselėjimas įvairiuose ugdymo procesuose, skatinant ir aktyviai praktikuojant kūrybingumą, kaip vieną iš efektyviausių ugdymo metodų. Kursus organizavo Nyderlandų kompanija Quarter Mediation, o dalyviai buvo net iš 8 šalių: Estijos, Norvegijos, Italijos, Kroatijos, Rumunijos, Slovėnijos, Olandijos ir Lietuvos (ją atstovavo mūsų gimnazijos mokytojai Rasa ir Kęstutis Stoškai).
Kursų programa iš ties buvo labai įvairiapusė, profesionaliai derinant teorines paskaitas su aktyviomis praktinėmis veiklomis, išvykomis ir vizitais po Maltos mokyklas, stebint ten organizuojamas veiklas ir susipažįstant su Maltos ugdymo sistema. Organizuotos trys išvykos į Maltos ugdymo įstaigas: Šv. Nikolo koledžas Rabat mieste, Nacionalinė Maltos sporto mokykla ir Šv. Ignaco koledžas Handage.
Kursų programoje dominavo paskaitos ir praktinės veiklos apie kūrybiškumo, kaip vieno iš šiandienai būtiniausio ir efektyviausio metodo, naudojimą ir pritaikomumą įvairiuose mokomuosiuose dalykuose (muzikoje, istorijoje, dailėje, geografijoje, kūno kultūroje, matematikoje ir t.t.) bei mokyklos bendruomeninėje veikloje. Kursų dalyviai ne tik išklausė daug įdomių paskaitų (kaip “Stop Motion and Movie Maker”, "Story guessing", “Interpretative dance”, “ICT in education”, “Mind-mapping”, “Treasure hunting” ir t.t), bet ir turėjo aibę atraktyvių ir prasmingų praktinių – išeinamųjų veiklų (teko kurti minčių žemėlapius, kurti interpretacinius šokius, išbandė teatro sporto užsiėmimus, kūrė animacinius filmukus, varžėsi pažintiniuose-istoriniuose užsiėmimuose, kurie vyko Maltos sostinėje Valetoje bei senajame mieste Mdinoje bei daugybę prasmingų ir komunikuoti verčiančių veiklų grupėse (skatinant bendravimą anglų kalba).
Rasa ir Kęstutis džiaugiasi šia neeiline patirtimi su kolegomis iš kitų šalių, galimybe pagilinti ir praplėsti savo žinias bei galimybe pasidalinti savo sukaupta pedagogine kūrybiškumo ugdymo patirtimi.

Galerija

KETVIRTASIS Erasmus + projekto „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ MOBILUMAS - kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kūrybiškumo ugdymas pagal Edvardą de Bono“ Liublijanoje (Slovėnija)

Šiaulių universiteto gimnazijos neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja, kuratorė Inga Daukšienė ir ispanų kalbos, kuratorė mokytoja Dovilė Arlikevičiūtė kovo 18-24 dienomis dalyvavo Erasmus KA 1+ kvalifikacijos tobulinimo kursuose Liublianoje, Slovėnijoje. Mokymų tema itin aktuali – „Kūrybiškumo ugdymas pagal Edvardą de Bono“. Kaip išmokyti jaunimą kūrybiškai mąstyti? Kodėl verta nebijoti ieškoti nepopuliarių sprendimų? Kokios priemonės yra efektyvios kūrybiškumo ugdymui? Kaip lavinti visapusišką mąstymą atsisakant standartinio požiūrio į situaciją, problemą, užduotį? Plačiau Etaplius.
Kūrybiško mąstymo ugdymas pagal Edvardą de Bono“ respublikinėje konferencijoje „Z kartos karjera ateities darbo rinkoje“.

Galerija

TREČIASIS Erasmus + projekto „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ MOBILUMAS „Didžioji kelionė po Europą: kūrybiškumas, inovacijos, aktyvusis pilietiškumas ir tarpkultūrinis dialogas“

Spalio 16-22 d. kartu su dar 13 pedagogų iš Prancūzijos, Belgijos, Portugalijos skyriaus vedėja L. Zeringienė mokėsi ir ieškojo partnerių tolimesniems projektams kvalifikacijos kėlimo kursuose Romoje.

Gerosios patirties sklaida po Erasmus + KA 1
Galerija

ANTRASIS Erasmus + projekto „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ MOBILUMAS - kvalifikacijos tobulinimo kursai „Mokymas – tai komunikacija, inovacijos ir mokymosi procesas per patyrimą (praktines užduotis), kurios vyksta lauke“.

Soverato filmasStructured training
PIRMASIS Erasmus + projekto „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ MOBILUMAS - kvalifikacijos tobulinimo kursai „Technologijos ir žiniasklaida švietime“

Filmas

Erasmus + KA 1 projektas „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“ jau startuoja

Projekto koordinatorei L. Zeringienei grįžus iš Vilniuje SMPF organizuoto įvadinio seminaro Erasmus+ projektų KA 1 dotacijų gavėjams, ŠU gimnazijos projekto komanda susirinko susipažinti su reikalinga informacija. Buvo pasidalinta įžvalgomis ir nuomonėmis, suplanuotos projekto veiklos prieš, per ir po mobilumų. Nuo liepos 1 d. per metus trunkantį tarptautinį projektą dešimt įvairių dalykų ŠU pedagogų kvalifikaciją kels ir mokysis inovatyvių mokymo metodų Kroatijoje, Italijoje, Maltoje ir Slovėnijoje.Nuo 2017 m. liepos mėn. ŠU gimnazija, gavusi finansavimą, pradeda vykdyti tarptautinį Erasmus + KA1 projektą „Inovatyvus mokytojas-inovatyvus mokinys-inovatyvi mokykla“.
Jis kilo iš aiškių mokyklos poreikių - pedagogai nori dirbti geriau, įdomiau ir priimtiniau su jaunąja karta, atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio individualius poreikius, integruojant mokomuosius dalykus, praplečiant mokomąsias erdves netradicinėje aplinkoje. Mokyklos pedagogai turi siekiamybę kokybiškai mokytis visą gyvenimą, tobulinti savo bendruosius įgūdžius, atnaujinti mokymo metodus ir išmokti naujų, inovatyvių metodų, tikslingai naudoti IKT mokymui(si) gerinti. Projekto veikla tikslingai ir integraliai suplanuota prieš, per, po kursų (paruoštas veiklų kalendorius). Ji nukreipta į mokymą(si), paremtą holistiniu, sinergetiniu mokymusi, ugdymu(si) veikiant, eksperimentuojant, patiriant. Šios veiklos kitas uždavinys - stiprinti bendravimą, bendradarbiavimą tarp mokinių, mokytojų, bendruomenės, įtraukti kuo įvairesnes neformaliąsias vietos ir regiono institucijas, kurti ir vystyti ryšius su Europos pedagogais ir mokiniais.
Turime tikslą sukurti ilgalaikę integraciniais ryšiais paremtą programą, todėl europiniuose kursuose išmokti metodai, įgytos kompetencijos bus tikslingai panaudotos mokymo kokybės tobulinimui.
Informacija atnaujinta:
2018.03.30