Pamokų laikas
1. 800 - 845 2. 855 - 940 3. 950 - 1035 4. 1055 - 1140 5. 1200 - 1245 6. 1255 - 1340 7. 1350 - 1435 8. 1445 - 1530 9. 1540 - 1625
Iki pirmo pusmečio pabaigos liko 41 diena
Studijuok Šiaulių universitete
Gimnazijos daina
Šiaulių universiteto gimnazijos himnas
Muzika - A. Vidmanto
Žodžiai - J. Giniotienės
ŠUG klipas
ŠUG klipas 2016

Egzaminai


Nuo 2017-2018 mokslo metų abiturientų žinioms tikrinti įvedamas brandos darbas.
Plačiau apie brandos darbo įvedimą delfi.lt
Informuojame, kad susipažinimą su valstybinių brandos egzaminų darbais reglamentuoja Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 (2016 m. gruodžio 27 d. redakcija). Su Aprašu kandidatai buvo supažindinti pasirašytinai. Apraše nurodyta, kad: „100. Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbai saugomi centre šešis mėnesius po to, kai buvo patvirtinti visų kandidatų apeliacijų rezultatai. Per šį laikotarpį darbus kandidatams, pateikusiems prašymus Nacionalinio egzaminų centro direktoriui, galima dekoduoti ir parodyti.“ Taigi susipažinti su įvertintu darbu ar perklausyti garso įrašą galima per šešis mėnesius nuo liepos 19 dienos. Ketinančiųjų atvykti pamatyti savo darbų prašome iš anksto, bent prieš dvi darbo dienas, atsiųsti prašymus tam, kad koduoti darbai būtų surasti ir pateikti, ir turėti su savimi asmens dokumentą. Plačiau nec.lt

Naudinga informacija

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas. Kas keičiasi ir dėl ko?
Gidas dvyliktokams – kaip efektyviau pasiruošti egzaminams
Visa informacija apie egzaminus skelbiama tinklapyje www.egzaminai.lt.
2016-2017 m.m. Brandos egzaminų rezultatai
2015-2016 m.m. Brandos egzaminų rezultatai
2014-2015 m.m. Brandos egzaminų rezultatai
Informacija atnaujinta:
2016.12.14