Biblioteka

Biblioteka – informacijos, mokymosi ir kultūros centras

Darbo laikas:

Bibliotekos skaitytojų aptarnavimo laikas
Pirmadienis

9-11 val. - vienuoliktos klasės
11-12 val. - 1a klasė
13-14 val.- 1b klasė
14-15 val.- 1c klasė
15-16 val.- 1d klasė

Antradienis
9-11 val. - dvyliktos klasės
11-12 val. - 2a klasė
13-14 val.- 2b klasė
14-15 val.- 2c klasė
15-16 val.- 2d klasė

Trečiadienis
9-11 val. - vienuoliktos klasės
11-12 val. - 1d klasė
13-14 val.- 1c klasė
14-15 val.- 1b klasė
15-16 val.- 1a klasė

Ketvirtadienis
9-11 val. - dvyliktos klasės
11-12 val. - 2d klasė
13-14 val.- 2c klasė
14-15 val.- 2b klasė
15-16 val.- 2a klasė

Penktadienis
9-12 val. - dvyliktos klasės
13-15 val.-vienuoliktos klasės
Pastaba : gimnazistai gali būti aptarnaujami ir kitu laiku, jei bibliotekoje nebus priskirto srauto/klasės mokinių.
Bibliotekos vedėja: Reda Jančauskienė

Akcija „Knygų Kalėdos“

Jau aštuntą kartą akcija „Knygų Kalėdos“ po visą Lietuvą skleidžia žinią – dalinkimės skaitymo šviesa ir dovanokime knygų Lietuvos bibliotekoms.  „Knygų Kalėdos“ kviečia dovanoti laukiamiausių knygų šalies bibliotekoms ir prisidėti prie skaitytojų svajonių išsipildymo. Kasmet vis pilnėjančios apskričių, viešųjų centrinių bibliotekų ir kaimo filialų, mokyklų bibliotekų lentynos ir gausėjančios skaitytojų gretos įrodė, kad lietuviai – skaitanti tauta. Smagu, kad ir mūsų gimnazijoje palaikoma ši graži tradicija. Todėl šiemet akcijos draugai kviečiami dovanoti laukiamiausių knygų savo bibliotekai! Kokios jos –priklauso nuo Jūsų! Esat visada laukiami gimnazijos bibliotekoje - su pasiūlymais, pageidavimais, pamąstymais...

Paroda „Atkurtai Lietuvai – 100“

Sausio 31 - vasario 19 dienomis gimnazijos skaitykloje veikia paroda „Atkurtai Lietuvai – 100“. Kviečiame apsilankyti.
Parodos fotografija

Bibliotekos struktūra

Abonementas
 • Gimnazijos bibliotekos knygų fondas kaupiamas, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius. Mokytojai ir mokiniai aktyviai dalyvauja, komplektuojant bibliotekos fondą, išsakydami savo pageidavimus ir teikdami pasiūlymus. Ypatingai didelis dėmesys skiriamas informacinei literatūrai. Nuolat turtinamas informacinės literatūros fondas – enciklopedijos, žodynai, žinynai. Stengiamasi patenkinti visų metodinių grupių poreikius.
 • Lituanistams skirta informacinė literatūra:
  - Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
  - Tarptautinių žodžių žodynas
  - Antikos žodynas
  - Antikos mitologijos žinynas
  - Posakių ir žodžių žodynas
  - Sinonimų,antonimų ir kt. žodynai
 • Socialinių mokslų specialistams skirta informacinė literatūra:
  - Senosios Lietuvos istorija
  - Pasaulio istorija
  - Krikščionybės kronika
  - Lietuva
  - Iliustruota Lietuvos enciklopedija
  - Įžymiausios pasaulio vietos bei daugelis kitų informacinių leidinių
 • Gamtos mokslų metodinei grupei:
  - Žemė
  - Žmogus
  - Mokslas ir visata
  - Gyvoji gamta
  - Žemė ir jos gėrybės
  - Sveikata ir žvalumas
  - Žmogaus kūno atlasas
  - Pažink pasaulį
  - Idėjų žodynas ir kt.
 • Menų metodinei grupei:
  - Pasaulio architektūros stebuklai
  - Didieji dailininkai
  - Stiliai, judėjimai, kryptys
  - Muzikos enciklopedija ir kt.
 • Gausus DVD, kompiuterinių laikmenų bei video filmų fondas. Dalykų mokytojai šias mokomąsias priemones naudoja pamokose, moksleiviai gali pasiimti į namus.
 • Siekiant sudominti gimnazijos jaunuomenę skaitymu sukomplektuotas populiariosios jaunimo literatūros fondas. Tai jaunimo pamėgtos serijos „N-14“, „Beveik suaugę“, leidyklos „Gimtasis žodis“ literatūra.
 • Mėgstamiausių autorių TOP-5:
  1. M. Burgess
  2. J. Green
  3. P. Coelho
  4. K. Brooks
  5. D. Selindžeris
Bendroji skaitykla
 • Tai vieta, skirta savarankiškam gimnazistų lavinimuisi. Skaitykloje yra 4 kompiuteriai su interneto prieiga. Gimnazistai mėgsta čia ieškoti informacijos, kurti projektinius darbus ar tiesiog maloniai leisti laiką, bendrauti. Bendrojoje skaitykloje vyksta moksleivių kūrybinių darbų pristatymai bei aptarimai. Nuolat veikia teminės parodos: „Europa ir aš“, „Tavo profesija ir karjera“, „Aktualijos“ bei parodos, skirtos įsimintinoms datoms bei kitiems reikšmingiems Lietuvos įvykiams.
Skaitykla - auditorija
 • Tai vieta, kurioje vyksta interaktyvios pamokos, mokytojų metodiniai pasitarimai, seminarai bei konferencijos. Čia vyksta susitikimai su įvairiausiais įdomiais žmonėmis, aplankančiais gimnaziją. Patalpoje yra visa garso, vaizdo bei kompiuterinė technika, leidžianti šiuos susitikimus paversti įdomiais bei gyvais.
Skaitykla su interaktyvia lenta
 • Tai vieta, kurioje mokytojai gali vesti nestandartines pamokas, panaudodami mokomąsias kompiuterines priemones, vaizdo medžiagą.
Vadovėlių saugykla

Periodiniai leidiniai

Žurnalai: „Valstybė“, „Reitingai“, „Iliustruotoji istorija“, „Atrask“, „Šiaulių kraštas“, „Šiaulių naujienos“, „Švietimo naujienos“,.


Bibliotekos fondai:

 • 2019 m. sausio 1d. bibliotekos fondą sudarė 5876 egzempliorių.
 • 2019 m. sausio 1d. bibliotekos vadovėlių fondą sudarė 13967 egzempliorių.
 • Bibliotekoje kaupiamas mokomųjų kompiuterinių programų fondas, vaizdo ir garso įrašų fondas.

Bibliotekos vedėja vykdo informacines ir edukacines funkcijas:

 • Komplektuoja bibliotekos fondą, atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius.
 • Teikia informacines paslaugas, susijusias su ugdymo procesu.
 • Ugdo moksleivių informacinius gebėjimus bei teikia jiems informacinę pagalbą.
 • Konsultuoja moksleivius profesinio orientavimo klausimais.
 • Rengia temines parodas.
 • Padeda organizuoti gimnazijoje ruošiamus renginius.
 • Dalyvauja pedagogų tarybos veikloje.
 • Komplektuoja ir tvarko vadovėlių fondą.
 • Dalyvauja projektuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose ir kituose profesiniuose renginiuose.
 • Bendradarbiauja su Šiaulių universiteto biblioteka, P. Višinskio viešąja biblioteka, miesto gimnazijų bibliotekomis.

Bibliotekos techninės priemonės

 • Interaktyvi lenta
 • Televizoriai
 • Garso grotuvas
 • DVD ir vaizdo grotuvas
 • Parodų stendai
 • Kopijuoklis
 • Kompiuteriai

Informacija atnaujinta:
2020.09.01