Vaivadienė Diana [1]
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
 
1)08:10
 
 
 
1d, Anglų k. \ Informac. techn. (I. G.-Zubrickienė, D. Vaivadienė)
1d (I.Baz.)
Gelžinytė-Zubrickienė I. Vaivadienė Diana
107 (Zubr.) #23 307 (Vaiv.) #17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2a, Anglų k. \ Informac. techn. (G. Šidlauskienė, D. Vaivadienė)
2a (I.Baz.)
Šidlauskienė Giedrė Vaivadienė Diana
208 (Šidl.) #23 307 (Vaiv.) #17
3, Informac. t. (A k., Progr., 1 gr., {2 sav. p.} D. Vaivadienė)
Vaivadienė Diana
307 (Vaiv.) #17
 
 
 
 
 
2)09:05
 
 
 
2c, Anglų k. \ Informac. techn. (I. G.-Zubrickienė, D. Vaivadienė)
2c (I.Dauk.)
Gelžinytė-Zubrickienė I. Vaivadienė Diana
107 (Zubr.) #23 307 (Vaiv.) #17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2b, Anglų k. \ Informac. techn. (I. Laurinėnienė, D. Vaivadienė)
2b (I.Baz.)
Laurinėnienė Inga Vaivadienė Diana
106 (Laur.) #23 307 (Vaiv.) #17
1b, Anglų k. \ Informac. techn. (G. Šidlauskienė, D. Vaivadienė)
1b (I.Baz.)
Šidlauskienė Giedrė Vaivadienė Diana
208 (Šidl.) #23 307 (Vaiv.) #17
 
 
3)10:00
 
 
 
1c, Anglų k. \ Informac. techn. (I. G.-Zubrickienė, D. Vaivadienė)
1c (I.Baz.)
Gelžinytė-Zubrickienė I. Vaivadienė Diana
107 (Zubr.) #23 307 (Vaiv.) #17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)11:05
 
 
 
1a, Anglų k. \ Informac. techn. (I. Laurinėnienė, D. Vaivadienė)
1a (I.Baz.)
Laurinėnienė Inga Vaivadienė Diana
106 (Laur.) #23 307 (Vaiv.) #17
 
 
 
 
 
 
2c, Anglų k. \ Informac. techn. (I. Jucienė, D. Vaivadienė)
2c (I.Dauk.)
Jucienė Indra Vaivadienė Diana
203 (Juc.) #23 307 (Vaiv.) #17
1b, Anglų k. \ Informac. techn. (I. Laurinėnienė, D. Vaivadienė)
1b (I.Baz.)
Laurinėnienė Inga Vaivadienė Diana
106 (Laur.) #23 307 (Vaiv.) #17
1c, Anglų k. \ Informac. techn. (I. Jucienė, D. Vaivadienė)
1c (I.Baz.)
Jucienė Indra Vaivadienė Diana
203 (Juc.) #23 307 (Vaiv.) #17
 
 
5)12:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1a, Anglų k. \ Informac. techn. (G. Šidlauskienė, D. Vaivadienė)
1a (I.Baz.)
Šidlauskienė Giedrė Vaivadienė Diana
208 (Šidl.) #23 307 (Vaiv.) #17
2d, Informac. technologijos (D. Vaivadienė)
2d (I.Dauk.)
Vaivadienė Diana
307 (Vaiv.) #17
 
 
2a, Anglų k. \ Informac. techn. (I. Laurinėnienė, D. Vaivadienė)
2a (I.Baz.)
Laurinėnienė Inga Vaivadienė Diana
106 (Laur.) #23 307 (Vaiv.) #17
3, Informac. t. (A k., Progr., 2 gr., {2 sav. p.} D. Vaivadienė)
Vaivadienė Diana
307 (Vaiv.) #17
 
 
 
 
 
6)13:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1d, Anglų k. \ Informac. techn. (I. Jucienė, D. Vaivadienė)
1d (I.Baz.)
Jucienė Indra Vaivadienė Diana
203 (Juc.) #23 307 (Vaiv.) #17
2b, Anglų k. \ Informac. techn. (G. Šidlauskienė, D. Vaivadienė)
2b (I.Baz.)
Šidlauskienė Giedrė Vaivadienė Diana
208 (Šidl.) #23 307 (Vaiv.) #17
 
 
 
 
 
 
4, Informac. techn. (Mod, D. Vaivadienė)
Vaivadienė Diana
307 (Vaiv.) #17
 
 
 
 
 
7)14:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3, Informac. t. (A k., Progr., D. Vaivadienė)
Vaivadienė Diana
307 (Vaiv.) #17
 
 
 
4, Informac. t. (A k., Programavimas, D.Vaivadienė)
Vaivadienė Diana
307 (Vaiv.) #17
 
 
 
 
 
 
3, Informac. techn. (Mod., progr., D. Vaivadienė)
Vaivadienė Diana
307 (Vaiv.) #17
 
 
 
 
 
8)15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2, Informac. techn. (Mod., progr., D. Vaivadienė)
Vaivadienė Diana
307 (Vaiv.) #17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9)15:55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXXX
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.2 2021-12-07 12:14
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai