310 (Bar.) #31 [1]
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
 
1)08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2c=, Rusų k. \ Vok. k. (2 u. k., D. Baranauskienė / V. Ratkevičienė)
2c (I.Dauk.)
Baranauskienė Dalia Ratkevičienė Vilma
310 (Bar.) #31 136 (Zib.) #18
 
 
2)09:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1a, Rusų k. \ Vok. k. (2 u. k., D. Baranauskienė, V. Ratkevičienė)
1a (I.Baz.)
Baranauskienė Dalia Ratkevičienė Vilma
136 (Zib.) #18 310 (Bar.) #31
 
 
3)10:00
 
 
 
2b, Anglų k. \ Rusų k. (I. Laurinėnienė, D. Baranauskienė)
2b (I.Baz.)
Baranauskienė Dalia Laurinėnienė Inga
106 (Laur.) #23 310 (Bar.) #31
 
 
 
 
 
 
1b, Rusų k. (2 u. k., D. Baranauskienė, E. Jasevičienė)
1b (I.Baz.)
Baranauskienė Dalia Jasevičienė Egidija
310 (Bar.) #31 317 (Jas.) #32
 
 
 
 
 
 
1d, Rusų k. \ Vok. k. (2 u. k., D. Baranauskienė, V. Ratkevičienė)
1d (I.Baz.)
Baranauskienė Dalia Ratkevičienė Vilma
136 (Zib.) #18 310 (Bar.) #31
 
 
4)11:05
 
 
 
2b, Anglų k. \ Rusų k. (G. Šidlauskienė, \ D. Baranauskienė)
2b (I.Baz.)
Baranauskienė Dalia Šidlauskienė Giedrė
208 (Šidl.) #23 310 (Bar.) #31
2b, Anglų k. \ Rusų k. (G. Šidlauskienė, \ D. Baranauskienė)
2b (I.Baz.)
Baranauskienė Dalia Šidlauskienė Giedrė
208 (Šidl.) #23 310 (Bar.) #31
2ad=, Rusų k. \ Vok. k. (2 u. k., D. Baranauskienė, E. Jasevičienė / V. Ratkevičienė)
2a (I.Baz.) 2d (I.Dauk.)
Baranauskienė Dalia Jasevičienė Egidija Ratkevičienė Vilma
 
 
 
 
 
 
2ad=, Rusų k. \ Vok. k. (2 u. k., D. Baranauskienė, E. Jasevičienė / V. Ratkevičienė)
2a (I.Baz.) 2d (I.Dauk.)
Baranauskienė Dalia Jasevičienė Egidija Ratkevičienė Vilma
 
 
5)12:10
 
 
 
1b, Rusų k. (2 u. k., D. Baranauskienė, E. Jasevičienė)
1b (I.Baz.)
Baranauskienė Dalia Jasevičienė Egidija
310 (Bar.) #31 317 (Jas.) #32
3, Rusų k. (B1/B2, D. Baranauskienė)
Baranauskienė Dalia
310 (Bar.) #31
 
 
 
1a, Rusų k. \ Vok. k. (2 u. k., D. Baranauskienė, V. Ratkevičienė)
1a (I.Baz.)
Baranauskienė Dalia Ratkevičienė Vilma
136 (Zib.) #18 310 (Bar.) #31
1c, Rusų k. \ Pranc. k.(2 u. k., D. Baranaus., E. Jasevičienė, L. Zering.)
1c (I.Baz.)
Baranauskienė Dalia Jasevičienė Egidija Zeringienė Laima
136 (Zib.) #18
3, Rusų k. (B1/B2, D. Baranauskienė)
Baranauskienė Dalia
310 (Bar.) #31
 
 
 
 
 
6)13:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2b, Anglų k. \ Rusų k. (I. Laurinėnienė, D. Baranauskienė)
2b (I.Baz.)
Baranauskienė Dalia Laurinėnienė Inga
106 (Laur.) #23 310 (Bar.) #31
2c*, Rusų k. \ Vok. k. \ Pr. k.(2 u. k., D. Baranauskienė/ V. Ratkevičienė / D. Šark.)
2c (I.Dauk.)
Baranauskienė Dalia Ratkevičienė Vilma Šarkūnaitė Dalia
136 (Zib.) #18
 
 
 
 
 
 
4, Rusų k. (B1/B2, 1 gr., D. Baranauskienė)
Baranauskienė Dalia
310 (Bar.) #31
 
 
 
 
 
7)14:05
 
 
 
1d, Rusų k. \ --- (2 u. k., D. Baranauskienė)
1d (I.Baz.)
Baranauskienė Dalia
310 (Bar.) #31
 
 
 
 
 
 
 
 
4, Rusų k. (B1/B2, 1 gr., D. Baranauskienė)
Baranauskienė Dalia
310 (Bar.) #31
1c, Rusų k. (2 u. k., D. Baranauskienė, E. Jasevičienė)
1c (I.Baz.)
Baranauskienė Dalia Jasevičienė Egidija
310 (Bar.) #31 322 (Vas.) #31
 
 
 
 
 
 
 
 
8)15:00
 
 
 
3, Rusų k. (B1/B2, D. Baranauskienė)
Baranauskienė Dalia
310 (Bar.) #31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9)15:55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.2 2021-12-07 12:14
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai