1b (I.Baz.) [1]
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
 
1)08:10
 
 
 
1b, Lietuvių k. (I. Daukšienė)
1b (I.Baz.)
Daukšienė Inga
325 (Pel.) #31
 
 
1b, Lietuvių k. (I. Daukšienė)
1b (I.Baz.)
Daukšienė Inga
325 (Pel.) #31
 
 
1b, Anglų k. (1 u. k., I. Laurinėnienė, G. Šidlauskienė)
1b (I.Baz.)
Laurinėnienė Inga Šidlauskienė Giedrė
106 (Laur.) #23 208 (Šidl.) #23
1b, Etika/Tikyba (E. Jasevičienė / D. Kratukienė)
1b (I.Baz.)
Jasevičienė Egidija Kratukienė Danutė
316 (Tik.) #21 325 (Pel.) #31
1b, Ekonomika ir verslumas (K. Nosamienė)
1b (I.Baz.)
Nosamienė Kristina
325 (Pel.) #31
 
 
 
 
2)09:05
 
 
 
1b, Fizika (D. Orlovienė)
1b (I.Baz.)
Orlovienė Daiva
324 (Orlov.) #31
 
 
1b, Geografija (D. Čepauskienė)
1b (I.Baz.)
Čepauskienė Diana
325 (Pel.) #31 327 (Čep.) #31
 
1b, Matematika (K. Nosamienė)
1b (I.Baz.)
Nosamienė Kristina
325 (Pel.) #31
 
 
1b, Lietuvių k. (I. Daukšienė)
1b (I.Baz.)
Daukšienė Inga
325 (Pel.) #31
 
 
1b, Anglų k. \ Informac. techn. (G. Šidlauskienė, D. Vaivadienė)
1b (I.Baz.)
Šidlauskienė Giedrė Vaivadienė Diana
208 (Šidl.) #23 307 (Vaiv.) #17
 
 
3)10:00
 
 
 
1b, Biologija (D. Meškaitė)
1b (I.Baz.)
Meškaitė Danguolė
235 (Mešk.) #31
 
 
1ab, Dailė / Technolog. (A. Alijošienė / V. Vasil., A. Zibalis)
1a (I.Baz.) 1b (I.Baz.)
Alijošienė Aurelija Vasiliauskienė Virgilija Zibalis Algirdas
1b, Rusų k. (2 u. k., D. Baranauskienė, E. Jasevičienė)
1b (I.Baz.)
Baranauskienė Dalia Jasevičienė Egidija
310 (Bar.) #31 317 (Jas.) #32
1b, Fizinis ugdymas (L. Rakštienė)
1b (I.Baz.)
Rakštienė Ligita
Sporto s., 1 d., b #21 Sporto s., 2 d., m #21
 
1b, Matematika (K. Nosamienė)
1b (I.Baz.)
Nosamienė Kristina
325 (Pel.) #31
 
 
 
 
4)11:05
 
 
 
1b, Matematika (K. Nosamienė)
1b (I.Baz.)
Nosamienė Kristina
325 (Pel.) #31
 
 
1b, Fizinis ugdymas (L. Rakštienė)
1b (I.Baz.)
Rakštienė Ligita
Sporto s., 1 d., b #21 Sporto s., 2 d., m #21
 
1b, Anglų k. \ Informac. techn. (I. Laurinėnienė, D. Vaivadienė)
1b (I.Baz.)
Laurinėnienė Inga Vaivadienė Diana
106 (Laur.) #23 307 (Vaiv.) #17
1b, Fizika (D. Orlovienė)
1b (I.Baz.)
Orlovienė Daiva
324 (Orlov.) #31
 
 
 
 
5)12:10
 
 
 
1b, Rusų k. (2 u. k., D. Baranauskienė, E. Jasevičienė)
1b (I.Baz.)
Baranauskienė Dalia Jasevičienė Egidija
310 (Bar.) #31 317 (Jas.) #32
1b, Klasės valandėlė (I. Baziulienė)
1b (I.Baz.)
Baziulienė Irma
226 (I. Baz.) #31
 
 
1b, Chemija (L. Ladygienė)
1b (I.Baz.)
Ladygienė Loreta
232 (Lad.) #31
 
 
1b, Muzika (K. Stoškus)
1b (I.Baz.)
Stoškus Kęstutis
103 (Stošk.) #31
 
 
1b, Pilietiškumo pagr. (G. Vasiliauskienė)
1b (I.Baz.)
Gorytė Irma Vasiliauskienė Gitana
322 (Vas.) #31 325 (Pel.) #31
 
 
6)13:10
 
 
 
1b, Istorija (G. Vasiliauskienė)
1b (I.Baz.)
Globys Giedrius Vasiliauskienė Gitana
325 (Pel.) #31
 
1b, Matematika (K. Nosamienė)
1b (I.Baz.)
Nosamienė Kristina
325 (Pel.) #31
1b, Biologija (D. Meškaitė)
1b (I.Baz.)
Meškaitė Danguolė
235 (Mešk.) #31
 
 
1b, Istorija (G. Vasiliauskienė)
1b (I.Baz.)
Globys Giedrius Vasiliauskienė Gitana
325 (Pel.) #31
 
1b, Anglų k. (1 u. k., I. Laurinėnienė, G. Šidlauskienė)
1b (I.Baz.)
Laurinėnienė Inga Šidlauskienė Giedrė
106 (Laur.) #23 208 (Šidl.) #23
 
 
7)14:05
 
 
 
1b, Lietuvių k. (I. Daukšienė)
1b (I.Baz.)
Daukšienė Inga
325 (Pel.) #31
 
 
 
 
 
 
 
 
1b, Chemija (L. Ladygienė)
1b (I.Baz.)
Ladygienė Loreta
232 (Lad.) #31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8)15:00
 
 
 
Matematika (Mod./kons., K. Nosamienė)
1b (I.Baz.)
Nosamienė Kristina
126 (Nos.) #31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9)15:55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.2 2021-12-07 12:14
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai